Kleine bedrijven laten kansen liggen

EIM
Kleinbedrijf wil niet gezamenlijk inkopen

Volgens een bericht van het EIM hebben kleine zelfstandige ondernemers weinig tot geen belangstelling voor gezamenlijke inkoop van materialen. Hiermee laten de kleinere bedrijven een kans op verhogen van de winst liggen. Echter de belangrijkste reden om niet gezamenlijk in te kopen blijkt een gebrek aan vertrouwen onderling te zijn.

Inkoop van belang op winstmarge
Voor het succes van ondernemingen is niet alleen de verkoop, maar ook de inkoop van belang. Uit onderzoek van EIM komt naar voren dat ruim de helft van de bedrijven in het MKB het belang van inkoop voor de onderneming volledig omarmt. De aandacht voor de inkoop is echter bij het kleinbedrijf minder ontwikkeld dan bij het middenbedrijf. Voor het kleinbedrijf lijkt daarom op dit terrein nog veel te winnen.

Inkoopgedrag verschilt per sector
Ruim de helft van de bedrijven in het MKB onderschrijft het strategische belang van inkoop. De plaats van inkoop in de onderneming en het inkoopgedrag verschilt echter sterk tussen de bedrijven. De aandacht voor een inkoopstrategie neemt toe met het aandeel van de inkoop in de kosten. Dit verschilt per sector. In de handel bestaat het grootste deel van de kosten uit inkoopkosten. In de dienstverlening is het inkoopaandeel in de kosten vrij beperkt.
Inkoopgedrag verschilt naar bedrijfsgrootte
Het inkoopgedrag hangt naast het inkoopaandeel in de kosten sterk samen met de bedrijfsomvang. Bij kleinere bedrijven ontbreekt meestal een aparte inkoopafdeling of inkoopfunctie. Ook de aandacht voor de inkoop lijkt bij kleinere bedrijven minder dan bij grotere bedrijven. De ondernemer is over het algemeen de verantwoordelijke voor de inkoop, zowel eerste inkoop als herhalingsinkoop. Daarnaast is de inkooprelatie van kleinere bedrijven veel meer een vertrouwensrelatie. Bij de middelgrote bedrijven is vaker sprake van een aparte inkoopfunctie (afdeling of inkoper), zijn inkooprelaties meer geformaliseerd en wordt er meer geshopt.

Weinig interesse in gezamelijke inkoop
Een mogelijkheid om te besparen op inkoopkosten en rompslomp rond de inkoop is gezamenlijk inkopen. Echter, in de praktijk maken slechts weinig bedrijven in het MKB (ruim 20%) gebruik van gezamenlijk inkoop. Vooral het kleinbedrijf lijkt weinig te zien in gezamenlijke inkoop. De belangrijkste reden om niet gezamenlijk in te kopen blijkt een gebrek aan onderling vertrouwen te zijn.

Deel deze pagina: