Kleine ondernemers willen geen sores

ZZP nederland

Kleine ondernemers willen geen sores
Volgens een onderzoek, gehouden op de websites startnedrijf.nl en zzp-nederland.nl, willen kleine ondernemers, freelance ondernemers en ZZP’ers gewoon met hun vak bezig zijn en niet met allerlei zaken die niets met hun vak te maken hebben. Met name de administratieve lasten voor een kleine ondernemer zijn relatief erg hoog. Naast allerlei regelingen die de overheid verplicht oplegt moet natuurlijk ook een correcte boekhouding gemaakt worden. Ondernemers onderschatten wel het belang van een boekhouding. Een groot deel ziet het alleen voor een verplichte belastingaangifte, vrijwel niemand van de kleine ondernemers ziet de boekhouding als een graadmeter voor het bedrijf.

Ook andere zaken worden als storend gezien
Met name de financiële zaken zoals het vastleggen van een opdracht, betalingsafspraak, het factureren en het afwachten wanneer er betaald wordt ervaart men als een last. Veel kleine zelfstandigen waren voorheen in loondienst en waren gewend om aan het eind van de maand op dezelfde dag hun salaris te ontvangen. Als zelfstandige werkt dat natuurlijk anders. Als de opdrachtgever betaalt is er geld en anders niet. Deze onzekerheid is het grootste blok aan het been van de kleine zelfstandige.

Banken staan niet te trappelen, verzekeringsmaatschappijen wel
Bij banken staan ze (nog) niet echt te wachten op de groep zelfstandigen zonder personeel. Maar de aantallen groeien snel, zeer snel. Naar schatting kent Nederland op dit moment ca 800.000 zelfstandigen zoals freelancers en ZZP’ers. De verzekeraars in Nederland zien de grote doelgroep en proberen op allerlei manieren de groep aan zich te binden. Helaas begrijpen veel verzekeraars wel de problemen van de zelfstandigen, maar echt een oplossing heeft men niet voor handen.

Alternatieven zijn aanwezig
Inmiddels heeft ZZP Nederland in samenwerking met T@F Verzekeringen een alternatief ontwikkeld voor een arbeidsongeschiktheidverzekering. Deze nieuwe polis werkt veel eenvoudiger dan de tot nu toe aangeboden polissen. Zonder een ingewikkelde acceptatie, zonder een medische keuring en voor een aantrekkelijk bedrag kunnen mensen zich verzekeren in geval van ziekte of een ongeluk. Voor een maandpremie van nog geen honderd Euro zijn mensen verzekerd van een uitkering van 2000 Euro per maan, met een wachttijd van dertig dagen. Inmiddels is er veel belangstelling voor het Zelfstandigenplan van ZZP Nederland. Mensen die aangesloten zijn bij ZZP Nederland (15 Euro per jaar) kunnen deze polis afsluiten met een collectieve korting. (zie www.zzp-nederland.nl)

Facturen binnen enkele werkdagen betaald
Ook heeft ZZP Nederland met enkele partners een Zelfstandigenfonds ontwikkeld. Dit plan zorgt er voor dat kleine ondernemers hun facturen kunnen laten bevoorschotten. Tot heden was dit alleen mogelijk voor grote ondernemingen of bij enkele banken tegen een zeer hoge rente.
Het Zelfstandigenfonds Nederland heeft hiervoor met CreditForce, een grote internationale bank en een kredietverzekeraar betrouwbare partners aangetrokken. Als een aangeslotene bij het Zelfstandigenfonds een factuur verstuurd wordt er voor gezorgd dat binnen enkele werkdagen minimaal 60% van het factuurbedrag op de rekening staat van de zelfstandige. De overige 40% wordt direct uitgekeerd nadat de opdrachtgever betaald heeft. Bovendien verzorgt CreditForce ook de incassering van het geld, waardoor de ondernemer zich niet hoeft te bekommeren of er wel betaald wordt en vooral wanneer. In geval van een faillissement van een opdrachtgever keert de kredietverzekering in werking waardoor het grootste deel van de factuur uitgekeerd wordt. De kosten voor dit plan zijn minimaal, slecht 2 % van het factuurbedrag. In veel gevallen is dit beduidend lager dan een rekening courant bij een bank. Meer info op www.zelfstandigenfonds.nl

Deel deze pagina: