Klijnsma wil ZZP aan pensioen helpen

Maarten Post - Stichting ZZP Nederland

Klijnsma pleit voor flexibel pensioen ZZP

Staatssecretaris Klijnsma heeft onderzoek laten doen naar de te lage pensioendeelname van zzp’ers en is bereid mee te werken aan mogelijke oplossingen. In een brief aan de Tweede Kamer vandaag wijst Klijnsma op de geringe pensioenopbouw van veel zzp’ers en de mogelijke gevolgen daarvan voor de koopkracht van ouderen in de toekomst. Anders dan voor werknemers, geldt voor zzp’ers geen pensioenverplichting.

ZZP Pensioen op vrijwillige basis

Klijnsma geeft terecht aan dat zzp’ers keuzevrijheid en vrijwillige deelname wensen. Daardoor kunnen zij nu niet deelnemen aan collectieve pensioenfondsen en zijn aangewezen op individuele pensioenverzekeringen onder het fiscaal regiem van (vermogens)box 3. Tevens telt opgebouwd pensioen mee in de vermogenstoets voor de bijstand en ook bij faillissement raakt men zijn pensioen kwijt. Toch is het van belang dat ook zelfstandigen voldoende aanvullend pensioen opbouwen.

Stichting ZZP Nederland reageert verheugd

Stichting ZZP Nederland heeft samen met andere zzp-organisaties initiatief genomen door een collectieve pensioenregeling te ontwikkelen, die aantrekkelijk genoeg is voor zzp’ers om vrijwillig aan deel te nemen. De regeling kent een flexibele inleg, flexibele uitkeringsduur en een gewaarborgd pensioen. Door het collectieve karakter blijven de administratiekosten en de kosten van vermogensbeheer beperkt, terwijl rendementsrisico’s worden gedeeld, hetgeen een hoger rendement oplevert.

Klijnsma heeft de bereidheid uitgesproken om samen met de zzp-organisaties de mogelijkheden te verkennen om een ZZP Pensioencollectief op te richten, dat een pensioenregeling in uitvoering neemt, die voldoet aan de wensen van de zzp’er. Stichting ZZP Nederland ziet dit als een belangrijke stap op weg naar een hogere pensioendeelname van zzp’ers en zal hieraan graag meewerken.

Deel deze pagina: