Nieuws

Knelpunten AOV voor zzp'ers niet zomaar oplosbaar

Reageren

Vandaag verschijnt een zwartboek over de problemen van zelfstandige bouwvakkers met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uit de achterbanraadpleging van ZZP Nederland (december 2015) blijkt, dat deze knelpunten in alle sectoren worden gevoeld. Stichting ZZP Nederland vindt het noodzakelijk, dat er op korte termijn naar oplossingen wordt gezocht. “We moeten niet blijven hangen in klachten, maar mogelijkheden scheppen voor zzp’ers om zich beter en betaalbaar te verzekeren” zegt voorzitter Maarten Post.

Tweederde deel van de respondenten uit de Achterbanraadpleging zegt onvoldoende te zijn verzekerd. Dit komt omdat een deel van de zelfstandigen niet wordt geaccepteerd door verzekeraars, de belangrijkste risico’s vaak uitgesloten worden en de premie voor een individuele verzekering als te hoog wordt ervaren. Ook al gaat het merendeel goed, de verhalen over het weigeren van een uitkering blijven bestaan.

Oplossingen

ZZP Nederland heeft enkele jaren geleden een eigen onafhankelijk verzekeringsadviesbureau opgericht om de achterban te ondersteunen bij het aangaan van verzekeringen. “Dat werkt goed”, zegt Alfrink, “met de huidige mogelijkheden kunnen we door middel van goed persoonlijk advies voor heel veel ondernemers die zich willen verzekeren wat betekenen, maar daarmee lossen we de genoemde knelpunten in de individuele polisvoorwaarden niet echt op, daar is meer voor nodig.”

Een belangrijk deel van aangesloten zzp’ers van ZZP Nederland zou wel willen deelnemen aan een collectieve regeling, mits op vrijwillige basis en betaalbaar. “ Voor een generieke verplichtstelling door de overheid, zoals door vakbonden wordt bepleit, is nagenoeg geen draagvlak”, zegt Maarten Post. “Vakbonden moeten zich niet bemoeien met zelfstandige ondernemers, die regelen hun eigen zaakjes en zitten niet vastgeroest in het bestaande stelsel ”

Advies

Op basis van de Achterbanraadpleging komt Stichting ZZP Nederland met een eigen advies richting SER en politiek over de mogelijkheden voor alle zzp’ers om zich beter te kunnen verzekeren, dan nu het geval is. “Als daarvoor een collectief met een wettelijk kader is aan te bevelen dan gaan wij daarover in gesprek met de achterban”, zegt voorzitter Maarten Post. “Laat een ding duidelijk zijn: zelfstandige ondernemers accepteren geen opgelegde verplichtingen door derden met andere belangen.”

Geplaatst op 9 februari 2016
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen