Nieuws

Komt FNV op voor zzp ers en zelfstandigen of zoeken ze nieuwe leden

Komt FNV op voor zzp ers en zelfstandigen of zoeken ze nieuwe leden

Het FNV timmert hard aan de weg om de snel groeiende groep zelfstandigen te bereiken. Begrijpelijk, want veel mensen in loondienst keren hun werkgever de rug toe en worden zelfstandig. Dat bevordert niet het ledenaantal van de vakbonden, integendeel. Zelfstandigen hebben nu eenmaal niet zo veel op met een vakbond. Maar in marketingtermen is het wel aan grote doelgroep en daar spelen grote partijen graag op in. Zo ook het FNV.

Het ledenaantal van de vakbonden loopt jaarlijks terug, niet allen dit jaar maar al jaar op jaar hebben de bonden te maken met een stevige terugloop in het ledenaantal. Om dit tij te keren werpt de vakbond FNV zich op als belangenbehartiger van de kleine zelfstandige. Op zich niet verkeerd dat de kleine zelfstandige eindelijk aandacht gaat krijgen. Maar we vragen ons af of de aandacht die de FNV nu plotseling werpt op de kleine zelfstandige gestoeld is op belangenbehartiging of om het dalend ledenaantal in stand te houden.

Het scoort goed om te zeggen dat de kleine zelfstandige meer aandacht moet krijgen van de overheid, dat de zelfstandigenaftrek bijgesteld moet worden, dat meer dan de helft van de kleine zelfstandigen zeer onderverzekerd is, maar…Praatjes vullen geen gaatjes. Problemen aansnijden en in de media brengen wil niet zeggen dat het tot resultaat leidt. De website zibb.nl stelt dat de FNV geen oplossingen aandraagt. Het moet anders volgens de FNV en daar blijft het bij, aldus Rutger Betlem van Zibb.

Afbeelding verwijderd.Het kan ook anders. www.zzp-nederland.nl heeft inmiddels enkele maatregelen getroffen om kleine zelfstandigen meer zekerheid te bieden. Binnenkort verschijnt op de website een collectief voorstel voor een inkomstenverzekering die wél betaalbaar is. Om een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid is voor een kleine zelfstandige eigenlijk onbetaalbaar.

Volgens ZZP Nederland moet daar een einde aan komen. Na gesprekken met vrijwel iedere grote verzekeringsmaatschappij kan de stichting binnenkort een verzekering aanbieden waardoor men gedekt is voor vaste lasten. Zo kan een ZZP er of freelancer zich verzekeren voor bijvoorbeeld een uitkering in geval van ziekte en ongeval tegen aanvaardbare maandpremies. Voorbeeld: Voor een maandpremie van nog geen honderd Euro is men gedekt voor een vaste lasten uitkering van 2000 Euro per maand.

Ook komt ZZP Nederland binnenkort met een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering, die vrijwel geen enkele zelfstandige heeft afgesloten. Voor ca 100 Euro per jaar is de ZZP er en kleine ondernemer verzekerd van bijstand in het oplossen van problemen.
Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 23 april 2007