Kosten basisverzekering worden verdubbeld

Kosten basisverzekering voor ZZP wordt verdubbeld

Met de nieuwe plannen van de regering zoals bekendgemaakt in het regeerakkoord zullen de uitgaven voor zorg met grote sprongen gaan stijgen voor de meeste zelfstandigen. In het regeerakkoord is sprake van het feit dat gezinnen er gemiddeld niet op vooruit of achteruit gaan. Maar dat is slechts uiterlijke schijn. Voor een zelfstandige met een modaal inkomen ca €600,- per jaar kosten, voor mensen met 2 x modaal zullen de zorgkosten verdubbelen.

De premie die betaald wordt aan de zorgverzekeraar voor de basisverzekering zal voor iedereen teruggaan naar ca € 20,- per maand, maar daar staat tegenover dat via de Belastingdienst een inkomensafhankelijke premie van 11,1% gevraagd wordt. Daarnaast moeten zelfstandigen ook nog de inkomensafhankelijke zorgbijdrage van 5% betalen, werknemers betalen dit via hun loonstrookje.

Modaal stijgt 50% en 2 x modaal wordt verdubbeld
Als de plannen uit het regeerakkoord doorgaan betaalt een zelfstandige met een modaal inkomen straks € 210,- per maand per persoon voor zorgkosten. Mensen met een inkomen van 2 x modaal betalen dan € 415,-. per maand. Een zeer forse stijging dus.

Gemiddeld betaalt men nu €100,- per maand per persoon plus een bijdrage algemene ziektekosten (5% voor zelfstandigen, werknemers betalen dit nu via hun werkgever).

Stichting ZZP Nederland is van mening dat een dergelijk systeem niet past in de huidige economische crisis. Het gehele systeem van de Zorgverzekeringswet 2006 gaat volledig ten onder terwijl de zorg alleen maar duurder wordt. Als we niet oppassen zal de concurrentie tussen zorgverzekeraars verdwijnen. Dat maakt de kosten voor zorg alleen maar hoger en dan zal een tweede verhoging niet kunnen uitblijven.

Zelfstandigenaftrek weg en duurdere winstbox
Er breken voor de ZZP’ers onzekere tijden aan nu het kabinet ook nog eens wil gaan tornen aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc. Dat we allemaal moeten inleveren is een uitgemaakte zaak. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat deze maatregelen voor menig zelfstandige met een laag inkomen wel eens einde oefening kunnen betekenen en dat er massaal een beroep wordt gedaan op de algemene bijstand.

Samen staan we sterk
Het regeerakkoord is natuurlijk slechts een uitgangspunt van de nieuwe regering, ervaringen uit het verleden hebben bewezen dat plannen maken iets anders is dan ze uitvoeren. Maar de aangekondigde maatregelen zijn erg eenzijdig ten koste van ZZP’ers. Het is nadelig dat zo weinig zelfstandigen zich verenigen. Stichting ZZP Nederland heeft 23.000 aangesloten zelfstandigen, maar onder het motto samen staan we sterk kunnen we veel meer bereiken…

Deel deze pagina: