KvK Flevoland helpt ondernemers regels te schrappen

www.zibb.nl

De Kamer van Koophandel Friesland heeft subsidie geregeld voor ondernemers in Flevoland om een aantal regels in het bedrijfsleven te kunnen verminderen. Per gemeente in Flevoland (totaal 6) is er 10.000 euro beschikbaar.

Inventarisatie
Samen met de ondernemers zal de Flevolandse KvK een inventarisatie maken van de dertig meest onnodige regels. Deze regels worden dan geschrapt of in ieder geval aangepast.

Het Rijk heeft geld vrijgemaakt voor gemeentes om iets aan overbodige regels en het aanvragen van vergunningen te doen. Bovendien beloven de Flevolandse gemeentebesturen volgens de collegeprogramma’s ook minder regeltjes voor ondernemers.

Veranderingen
Na inventarisatie van de grootste ergernissen, zal de lijst met de dertig ergste regels worden ingeleverd bij het gemeentebestuur van Almere. De bedoeling is dat ondernemers daarna snel veranderingen zullen zien. Ook zal duidelijker moeten worden gemaakt waarom sommige regels nodig zijn.

Deel deze pagina: