KvK verlaagt heffingen voor ZZP´ers

www.zibb.nl

De staatssecretaris van Economische Zaken Frank van Heemskerk wil dat de KvK´s met ingang van 2008 minder vrijheid krijgen bij het vaststellen van de jaarlijkse heffing voor bedrijven. Hierom gaat hij een belangrijk deel van de contributiehoogtes uniform bepalen. Door het nieuwe systeem zullen zzp´ers met een eenmanszaak minder contributie gaan betalen. Ook kleine BV´s zullen minder hoeven te betalen. Verenigingen en stichtingen zullen volgens de nieuwe regeling meer geld gaan betalen, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Geen contributieverlaging van 20 procent
Een deel van het parlement wil op initiatief van Kamerleden Charlie Aptroot (VVD) en Boris van der Ham (D66) een contributieverlaging van 20 procent afdwingen. Maar daar is geen meerderheid voor in de Kamer. Alleen PVV-Kamerlid Dion Graus steunt dit initiatief.

Het ministerie bepaalt vanaf volgend jaar de hoogte van de twee belangrijkste onderdelen van het jaartarief. Het gaat om de kosten van het handelsregister en kosten voor de nationale taak van voorlichting.

Ministerie keurt tarief regionale activiteiten
De twaalf verschillende Kamers van Koophandel mogen in 2008 alleen nog een eigen tarief vaststellen voor regionale activiteiten. En dat tarief zal door het ministerie moeten worden goedgekeurd.

In het nieuwe heffingssysteem zullen volgens Heemskerk ongeveer 80 procent van de ingeschrevenen minder betalen. Vooral kleine bv's en eenmanszaken krijgen een financieel voordeel. De heffing opgelegd aan verenigingen en stichtingen zal met circa 5 euro per jaar omhooggaan. Die contributie was volgens Heemskerk te laag, omdat zij relatief vaak wijzigingen doorgeven in het handelsregister, bijvoorbeeld bij een wijziging in het bestuur.

Deel deze pagina: