KvKs moeten zich beperken tot wettelijke taken

vereniging FME-CWM

De Kamers van Koophandel (KvKs) moeten zich beperken tot uitvoering van hun wettelijke taken. Belangenbehartiging en advisering kan beter door anderen worden verricht. Dat zegt Jan Kamminga, voorzitter van de vereniging FME-CWM, de vereniging van ondernemers in de technologische industrie. Volgens FME kan daarmee de verplichte heffing voor bedrijven aanzienlijk omlaag.

De Kamers van Koophandel zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBOs) die enkele wettelijke taken uitvoeren, zoals het bijhouden van het Handelsregister. Behalve met deze verplichte taken, houden de Kamers zich momenteel bezig met voorlichting, het stimuleren van de regionale economie en belangenbehartiging. Voor al deze (bij)zaken vragen de Kamers een financiële bijdrage van alle bedrijven die bij hen ingeschreven staan, ongeacht of de bedrijven ook gebruik maken van die diensten. De hoogte van deze heffing verschilt per Kamer van Koophandel. Elke KvK is immers een aparte organisatie met eigen bestuur, beleid, personeel, administratie, tarieven en heffingen. FME wil dat aan deze regionale willekeur een einde komt. Dat kan door de Kamers uitsluitend nog de wettelijke taken te laten uitvoeren.

Dat betekent volgens Kamminga dat de KvKs moeten stoppen met belangenbehartiging en advisering. Ook de voorlichting over internationale handelsbevordering en bedrijfsoverdrachten moet worden beëindigd. Er zijn andere, gespecialiseerde, organisaties zoals de EVD en de Dutch Trade Board die bedrijven prima ondersteunen als ze gaan handelen in het buitenland. Kamers van Koophandel zijn geen specialist op dit terrein en kunnen zich beter op andere zaken richten, aldus de FME-voorzitter. Als de Kamers zich beperken tot hun wettelijke taken, worden die organisaties veel kleiner en dus goedkoper. De verplichte heffingen voor bedrijven kunnen dan ook aanzienlijk omlaag.

Deel deze pagina: