Landelijk SZW-congres podium voor belangenbehartiging ZZP'ers

Leo Vollebregt, zorgbestuurder Stichting ZZP Nederland/ Maarten Post, Voorzitter Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland geeft mening over diverse onderwerpen

Voor de derde keer kwam de top van Nederland op het gebied van sociale zekerheid in Den Haag bijeen. SER-voorzitter Wiebe Draijer pleitte voor versterking van de positie van zzp'ers. Ook moeten de mogelijkheden voor scholing, pensioenopbouw, krediet- en hypotheekverstrekking worden verbeterd.

Staatsecretaris Jetta Klijnsma kondigde aan te willen zoeken naar een betaalbare voorziening voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Enkele weken geleden verklaarde zij een collectieve pensioenregeling voor zzp'ers mogelijk te willen maken. Het congresthema Arbeidsverhoudingen in Ontwikkeling had niet alleen aandacht voor de positie van flexibele arbeidskrachten, maar ook voor ondernemende vakmensen. Dat bleek ook al uit het feit, dat meerdere bestuursleden van Stichting ZZP Nederland waren uitgenodigd om te spreken over de belangen van de zzp'ers.

Betere Pensioenen en Sociale zekerheid voor Zelfstandigen
In deze sessie heeft Leo Vollebregt uiteengezet welke eisen de ZZP’ers stellen aan een goed pensioen daarbij hoort geen verplichting tot deelname, een inleg die variabel is met de schommelingen in jaarinkomen, opname die verschuifbaar is op een zelfgekozen pensioenmoment kortom we willen veel meer vrijheden dan in de huidige verplichte pensioenfondsen. Stichting ZZP Nederland wenst een nieuw vrijwillig fonds waarbij de huidige Premie Pensioeninstelling-constructie (PPI) niet ver genoeg gaat en gedacht wordt aan een Algemene Pensioeninstelling (API). In de zaal deed de pensioenfederatie de suggestie om eens te denken aan een Onderlinge Waarborgmaatschappij waarin de ZZP’ers samen pensioenen kunnen opbouwen zonder alle vormeisen en wetgevingsveranderingen die mogelijk nodig zijn bij ander nieuwe pensioenvormen

Na de sessie waarbij ook Staatssecretaris Klijnsma deels aanwezig was dankte de heer Vollebregt mevrouw Klijnsma voor haar recente pleidooi voor een beter pensioen voor ZZP’ers.

Arbeidsongeschiktheidrisico beter afdekken
Verder pleitte dhr. Vollebregt voor een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering met lagere premie waarin geen ZZP’ers met bestaande aandoeningen of die te oud worden geacht worden uitgesloten of een veel te hoge extra premie moeten betalen. Kortom voor een regeling die geldt voor alle werkenden in ons land net zoals de ziektekostenverzekering die voor iedereen toegangelijk is.

Een ander alternatief is een Natura Fonds waarbij de ZZP'er elke maand wat opzij zet en hij afhankelijk van de eigen inleg per maand als hij langduriger ziek is geld ontvangt, wel wezen wij erop dat dat dan op grotere schaal moet zijn dan bij het ook aanwezige Broodfonds dat werkt met kleine groepen van 20 tot 50 ZZP'ers die samen inleg en opname van gelden regelen.

Levensloop regeling nieuwe stijl
Stichting ZZP Nederland denkt ook na over hoe we als ZZP’ers meer zekerheid kunnen krijgen als er bijvoorbeeld zoals nu minder bezettingsuren en lagere uurtarieven zijn, je tijdelijk geen opdrachten hebt, je wilt investeren in studie of overgaan naar een ander beroep of sector. Daarvoor zou volgens de aanwezige Verzekeraars een volledig nieuw soort levensloopregeling mogelijk zijn die deels dit soort risico’s verzekeren en deels een buffer opbouwen voor als het wat minder gaat of we extra als ZZP’er moeten investeren

Veiligheid in de bouwsector
Voorzitter van de Stichting, Maarten Post, sprak met vertegenwoordigers van de bouwsector over verbetering van de veiligheid op bouwplaatsen voor alle bouwvakkers en toegang voor ZZP'ers tot informatie en scholing op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Kortom een zeer vruchtbaar congres waarin Kamerleden, topambtenaren van de ministeries van SZW, Economische Zaken en Financiële Zaken maar ook de pensioenwereld en verzekeraars onze wensen hebben gehoord en hun bereidheid hebben getoond serieus naar goed betaalbare oplossingen voor de ZZP’er te zoeken.

Deel deze pagina: