Let op uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2007

Elsevier Fiscaal
Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2007 heeft u ongetwijfeld al ontvangen. Toch blijkt in veel gevallend e aanslag nog niet te kloppen. Met name de MKB winstvrijstelling van 10% schijnt niet te zijn verwerkt in de aanslag.
 
Per 1 januari zijn enkele nieuwe belastingmaatregelen ingegaan, waaronder een MKB-winstvrijstelling van 10% nadat de winst is gecorrigeerd met de ondernemersaftrek. Deze regeling geldt alleen als u voldoet aan de eisen voor zelfstandigen. Belangrijkste eis is het 1225 uren criterium.
 
Elsevier Fiscaal bericht dat in de voorlopige aanslagen die we hebben ontvangen nog geen rekening is gehouden met bovenstaande maatregel. U kunt de belastingdienst vragen om uw aanslag te corrigeren middels een bezwaarschrift. Een formulier voor het bezwaarschrift is meegestuurd met de voorlopige aanslag.

Deel deze pagina: