Man en vrouw beiden even ondernemend

Marcommit PR

De ondernemingszin van vrouwen doet weinig onder voor die van mannen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Orga, een HR-adviesbureau voor beoordeling en ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1195 werkzoekenden, waarvan 546 mannen en 649 vrouwen.

Jonge vrouwen zijn het meest maatschappelijk betrokken blijkt uit het onderzoeksrapport. Carrièrewaarden als hulpverlenen, samenwerken, waardering en erkenning en het kunnen leveren van een zinvolle bijdrage staan bovenaan het lijstje van motivatoren van vrouwen. Vrouwen scoren in vergelijking tot mannen lager op autonomie, beïnvloeden en carrièregerichtheid. Waar vrouwen traditioneel maatschappelijk betrokken functies prefereren boven het zakelijk carrièresucces dat vooral mannen nastreven, toont het onderzoek aan dat er slechts een klein verschil bestaat tussen de carrièrewaarde ondernemingszin bij beide geslachten.

Diddo van Zand vertelt: "Oudere vrouwen uit het onderzoek scoren minder hoog op de waardes hulpverlenen en het leveren van een zinvolle bijdrage. In grote lijnen lijkt het erop dat jonge vrouwen vooral maatschappelijk gericht bezig zijn, en pas later meer gemotiveerd zijn te werken aan hun eigen carrière. Bij mannen ligt dat in het algemeen juist omgekeerd: eerst werken aan maatschappelijk succes, daarna pas aan maatschappelijk bijdragen. Uiteindelijk verschillen mannen en vrouwen over het geheel weinig, alleen de fase in de loopbaan verschilt. Dit heeft effect op de loopbaanontwikkeling van mannen en vrouwen."Deel deze pagina: