Mannen het meest optimistisch over economie

CBS

Mannen en hoger opgeleiden zijn aanmerkelijk optimistischer over de economische toekomst dan gemiddeld. In het westen van Nederland is het optimisme naar verhouding groot.

Niet eerder zo positief
Het vertrouwen van de consument in de economie is in 2006 sterk toegenomen. In de laatste drie kwartalen van 2006 was het percentage optimisten ruim 20 hoger dan het percentage pessimisten. De Nederlandse consumenten waren de laatste twintig jaar niet eerder zo positief. Dit optimisme is het resultaat van een periode van stijgend vertrouwen die begon na een dieptepunt van min 42 in 2003.

Mannen en jongeren positiever
Mannen hebben aanzienlijk meer vertrouwen in de economie dan vrouwen. Het saldo van optimisten en pessimisten lag bij mannen gemiddeld 20 punten hoger. Ook leeftijd speelt een rol. Jongeren zijn positiever gestemd dan ouderen.

Vooral hoogopgeleiden optimistischer geworden
De economische verwachting voor de komende twaalf maanden hangt sterk samen met het opleidingsniveau. In 2006 lag het vertrouwen onder hoogopgeleiden zo’n 30 punten hoger dan onder laagopgeleiden. Op het dieptepunt begin 2003 was het vertrouwen voor alle opleidingsniveaus echter even laag.

Vertrouwen groter onder werkenden
Mensen met werk hebben meer vertrouwen in de economische toekomst dan mensen zonder werk of met een klein baantje. Daarnaast zijn paren (met of zonder kinderen) positiever gestemd dan alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Inwoners West-Nederland meest positief
In alle landsdelen overstemden de optimisten de pessimisten in het vierde kwartaal van 2006. Er zijn echter wel verschillen. In het westen van Nederland was het optimisme over de economische ontwikkeling met een saldo van plus 25 het grootst. De andere landsdelen blijven daarbij achter. Door de jaren heen is Utrecht de meest optimistische provincie.
Deel deze pagina: