MBO-verpleegkundigen en verzorgenden kunnen ZZP'er blijven

Leo Vollebregt

Een aantal bronnen heeft de laatste dagen voor veel onrust gezorgd door te beweren dat alleen HBO verpleegkundigen (niveau 5) zouden worden toegelaten als ZZP’er door de zorgverzekeraars. Stichting ZZP Nederland wil deze onrust wegnemen.

Zo citeren wij uit NURSING, het vakblad voor verpleegkundigen, van vandaag: ‘Verpleegkundigen met een mbo-diploma kunnen als zelfstandige in de zorg blijven werken. Dat zegt Francis Bolle van beroepsvereniging V&VN. Zo kunnen zelfstandige mbo-verpleegkundigen bijvoorbeeld samenwerken met hbo-verpleegkundigen. ‘Mbo-verpleegkundigen blijven keihard nodig.’

Normenkader
Mbo-verpleegkundigen en verzorgenden die als zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers) in de zorg werken, zouden vanaf 2015 hun cliënten kwijtraken, omdat verzekeraars geen zaken meer doen met ZZP’ers met een mbo-diploma in de zorg. Dat alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen als zelfstandige kunnen blijven werken, is volgens V&VN een denkfout. Francis Bolle, woordvoerder en lobbyist bij beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN): 'We zijn van mening dat een indicatie door hbo-verpleegkundigen moet gebeuren. Dat hebben we ook in ons normenkader opgenomen en staat als een deur overeind. Wel kunnen zelfstandige mbo- en hbo-verpleegkundigen met elkaar gaan samenwerken, waarbij de mbo'er wordt aangestuurd door de hbo-verpleegkundige.'

'Samenwerking cruciaal'
Bolle noemt de samenwerking tussen zelfstandige mbo- en hbo-verpleegkundigen cruciaal: “Zorg hoeft niet altijd door een hbo'er te worden verleend, een mbo-verpleegkundige kan dat ook prima. Dat proberen we ook onder de aandacht te brengen bij de zorgverzekeraars door met ze in gesprek te gaan”.

Verzorgenden, verpleegkundigen niveau 4 en begeleiders blijven nodig
Leo Vollebregt, zorgbestuurder van ZZP Nederland, voorziet een blijvende grote vraag naar uitvoerende verpleegkundigen en verzorgenden, De HBO verpleegkundige is een aanvulling op de eerder genoemd functies en is terecht op HBO niveau gedefinieerd omdat de wijkverpleegkundige een bredere taak heeft in een team dat ook huisvesting, mobiliteit, eenzaamheid, moeilijke omgang met buren en familieleden en inkomens en scholingsproblemen moet aan kunnen. Daarbij komt ook de bevoegdheid tot indicatiestellingen van hulp en zorgbehoeften. Het budget voor wijkverpleegkundigen bedraagt 40 miljoen voor 2015 en zal groeien tot 200 miljoen over enkele jaren

Maar de budgetten voor de niveau 4 verpleegkundigen, begeleiding en persoonlijke verzorging lopen samen ruim 1 miljard dat geeft al aan dat de verpleegkundige niveau 4, persoonlijke verzorgers en begeleiders belangrijk zijn en blijven.

 

Deel deze pagina: