Meer mogelijkheden voor krediet aan startende ondernemers

Rijksoverheid

Meer mogelijkheden voor krediet aan startende ondernemers

Het kabinet heeft besloten om de mogelijkheden tot het verlenen van krediet aan startende zelfstandigen te verruimen  via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dat heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt. Gemeenten die de uitvoering van de Bbz regelen kunnen nu borg staan voor banken en verstrekkers van microkredieten.

Met het verruimen van de Bbz wil het kabinet mensen die vanuit een uitkering starten ondersteunen. Voor een aantal mensen is het starten van een eigen bedrijf de snelste manier om uit een uitkeringssituatie te geraken. Het kabinet wil gemeenten meer stimuleren een beter kredietbeheer te voeren.

Stichting ZZP Nederland is blij dat de overheid de mogelijkheden voor de Bbz regeling wil uitbreiden maar heeft twijfels over de uiteindelijke uitvoering. Deze verschilt namelijk behoorlijk per gemeente. Stichting ZZP Nederland had graag gezien dat de overheid universele regels zou opstellen waar iedere gemeente zich aan kan- en moet houden.

Deel deze pagina: