Meer zzp'ers gestart dan vorig jaar april

Kamer van Koophandel Nederland

Minder opheffingen maar meer failissementen

Uit cijfers van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat in april 2013 bijna 9 procent meer ondernemers zijn gestart dan in april 2012. Dat het hier ook om veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP) gaat blijkt uit het feit dat er van de 11251 starters maar liefst 10446 een eenmanszaak zijn gestart. De eenmanszaak is de rechtsvorm voor zzp’ers vanwege de lage opzetkosten en minimale administratieve verplichtingen.

Minder opheffingen
Goed nieuws is dat er ten opzichte van april 2012 ook minder opheffingen waren in appril 2013, maar liefst minder dan 12% opheffingen. Relatief verhoudt zich dit als 12057 opheffingen in 2013 tegen 13754 in 2012. Opheffingen worden door de Kamer van Koophandel beoordeeld als Het aantal opgeheven ondernemingen en rechtspersonen, inclusief rechtspersonen die ontbonden zijn door de Kamer van Koophandel.

Meer faillissementen
Helaas waren er in 2013 in april wel meer faillissementen het absolute aantal steeg van 663 naar 812. Wat is dan een faillissement volgens de normen van Kamer van Koophandel? Het aantal faillissementen is het totaal van alle soorten rechtsvormen. Bij eenmanszaken wordt een faillissement geteld als de eigenaar failliet is verklaard. Bij alle andere rechtsvormen wordt telt een faillissement alleen geteld als de rechtspersoon/vennootschap failliet is verklaard. Een faillissement van een vennoot in een vof wordt dus niet geteld als de vennootschap zelf (nog) niet failliet is verklaard. Dit geldt ook als een bevoegd functionaris van een bv io failliet is verklaard.

| meer cijfermateriaal KvK april 2013 |
 

Deel deze pagina: