Meeste zzp'ers ervaren meer regeldruk

Businessbox

Ondanks de vele plannen die zijn en worden uitgevoerd om de regeldruk voor zzp' ers te verminderen, ervaren veel zzp' ers en kleine ondernemers juist meer regeldruk. Tijdens de verkiezingen van enkele jaren geleden deed iedere politieke partij hard zijn best om kleine ondernemers en zzp’ ers aan zich te binden met de mooiste verkiezingsbeloften. Een belofte hadden de partijen gemeen: verlaging van de regeldruk voor zzp' ers. Toch sneu dat dan, naar nu blijkt, ruim één op de vijf zzp' ers (22 procent) vindt dat sinds het aantreden van dit kabinet de regeldruk voor hen is toegenomen.

Falen
Dat regeldruk iets is wat door zzp' ers verschillend wordt ervaren blijkt uit het feit dat 18% van de zzp' ers zegt dat de regeldruk wel is afgenomen. Voor zes op de tien ondernemers is er geen verandering merkbaar. Hieruit is te concluderen dat de politiek faalt. De cijfers komen uit een onderzoek van ING en De Zaak onder 1250 MKB’ers.

Verschillende perceptie
De verschillende ervaringen met regeldruk zijn frappant te noemen. Geen enkele transportondernemer vindt dat er sprake is van vermindering van regeldruk, sterker nog, volgens een op de vier transporteurs is de regeldruk zelfs toegenomen. In de groothandel zijn kennelijk wel spijkers met koppen geslagen, want daar vindt het merendeel van de zzp' ers wel dat er sprake is van lastenverlichting.

Ook per provincie zijn er verschillen in de ervaren regeldruk. In Flevoland, Friesland, Drenthe en Zeeland is de regeldruk toegenomen. Alleen in Groningen en Overijssel zijn er meer ondernemers die vinden dat de regeldruk is afgenomen.

Onderstaand enkele regels die van de zzp' ers wel afgeschaft zouden mogen worden:

•Urencriterium

•De verplichting om enquêtes in te vullen

•Het hoge btw-tarief van 19%

•Regels van de AFM

•De ingewikkelde procedures voor aanvragen vergunningen

•UWV-verplichtingen

Deel deze pagina: