Meeste zzp'ers hebben financiële buffer

ZZP'ers blijken voor het merendeel een financiële buffer voor mindere tijden te hebben. Bijna twee derde van de zzp'ers heeft een financiële buffer voor tijden waarin het iets minder gaat.
Ongeveer de helft van de zelfstandigen zonder personeel heeft een reserve op de bank staan. Iets meer dan een derde heeft geld in de eigen woning gestoken. Iets meer dan een op de tien zzp'ers heeft aandelen of obligaties.

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 44 procent van de zzp'ers denkt met een buffer maximaal een jaar te kunnen overbruggen. Een op de vijf denkt het zelfs vier jaar lang te kunnen uitzingen. Het grootste deel van de ondernemers die na 2007 voor zichzelf zijn begonnen, hebben een financiële buffer van maximaal drie maanden.

Terugvallen op partner
Ruim de helft van de zzp'ers, 55 procent, kan daarnaast terugvallen op een partner met eigen inkomsten. Handig voor als het helemaal mis gaat met het eigen bedrijf. Een op de acht heeft naast de inkomsten uit het ondernemerschap loon uit een deeltijdbaan. Een kwart van de zelfstandigen heeft geen andere bron van inkomsten.

Veruit de meeste zzp'ers (68 procent) zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Van die groep is 80 procent ook niet van plan om zo'n verzekering alsnog af te sluiten. 

Deel deze pagina: