Meldpunt malafide uitzendbureaus ook voor ZZP constructies

ministerie SZW

Meldpunt malafide uitzendbureaus ook voor schijnzelfstandigen

Burgers en bedrijven die wantoestanden bij uitzendbureaus signaleren, kunnen die vanaf vandaag doorgeven aan een speciaal meldpunt. Het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus is bedoeld voor mogelijke slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor bonafide bedrijven met klachten over malafide constructies in de uitzendbranche. Ook misstanden met betrekking tot schijnzelfstandigheid (ZZP) kunnen worden gemeld.


Ook voor malafide ZZP constructies
Het meldpunt is ook bereikbaar met klachten over malafide ZZP constructies. Ook in de wereld van zelfstandigen komen misstanden voor. Constructies van schijnzelfstandigen die zonder dat ze het weten als zelfstandige werken en bemiddeld worden door dubieuze koppelbazen kunnen ook gemeld worden bij het meldpunt.


0800 5151 ook voor anonieme meldingen
Mensen kunnen het meldpunt bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-5151, maar ook per post of via internet (www.inspectieszw.nl). Er kan ook anoniem worden gemeld. De minister zal het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus onder de aandacht brengen van werkgevers, werknemers en potentiële slachtoffers. Meldingen kunnen ook via de website van SZW gedaan worden.

Link: | meldpunt malafide uitzendbureaus |


Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kiest voor een brede aanpak en met een veelheid aan maatregelen wil hij malafide uitzendbureaus binnen twee jaar uit de markt wil drukken. Onderdeel van de brede aanpak is dat er wordt samengewerkt met verschillende departementen, gemeenten, de Belastingdienst, werkgevers en de uitzendbranche zelf. Ook maakt de Inspectie SZW twaalf extra inspecteurs en rechercheurs vrij voor de aanpak van illegale tewerkstelling, belasting- en premiefraude en onderbetaling in de uitzendsector.

Verder is bij de aanpak van malafide uitzendbureaus samenwerking met internationale opsporingsinstanties zoals Europol van belang. Er zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten gesloten zoals recent met de Vlaamse regering. Dit is nodig om onrechtmatig verkregen geld dat malafide tussenpersonen mogelijk naar het buitenland hebben gesluisd, terug te kunnen vorderen.

Voor een succesvolle bestrijding van wantoestanden in de uitzendbranche is het noodzakelijk dat de branche meer werk maakt van certificering. Nu blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW dat ook gecertificeerde uitzendbureaus de regels nog overtreden. Ter ondersteuning van de certificering voert Kamp een registratieplicht voor uitzendbureaus in.

  

Deel deze pagina: