Menzis vergoedt alsnog wortelkanaalbehandeling

Menzis

Menzis compenseert de verzekerden die onduidelijkheid hebben ervaren over de vergoedingen rond hun wortelkanaalbehandeling. Zij krijgen alsnog een vergoeding voor de kosten van de bijkomende verrichtingen bij de wortelkanaalbehandeling, ondanks dat deze verrichtingen niet in de polisvoorwaarden zijn opgenomen. Menzis wil zo tegemoet komen aan de onjuiste verwachting die eerdere informatie heeft kunnen wekken.

Brief naar verzekerden
Roger van Boxtel, voorzitter raad van bestuur: “Bij Menzis staat de mens centraal, daarom voelen wij ons verantwoordelijk voor heldere informatie en goede communicatie. In een brief aan deze groep verzekerden maken we bekend dat ze over 2006 en 2007 alsnog de bijkomende kosten van een wortelkanaalbehandeling vergoed krijgen. Al enige tijd geleden is de informatievoorziening over onze zorgverzekeringen verduidelijkt. Wij willen volkomen transparant zijn.”
Menzis heeft over deze aanpak overleg gevoerd met de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vergoeding voor wie?
Verzekerden met een tandartspolis die in 2006 of 2007 een wortelkanaalbehandeling hebben ondergaan, komen voor deze extra vergoeding in aanmerking. Deze extra vergoeding bedraagt 100% bij TandVerzorgd3, en 75% bij TandVerzorgd1 en TandVerzorgd2, en geldt voor 2006 en 2007. Deze verzekerden ontvangen de extra vergoeding automatisch op hun (bank)girorekening. Verzekerden hoeven hier niets voor te doen. Wie dit jaar nog een wortelkanaalbehandeling moet ondergaan, krijgt de extra vergoeding naar aanleiding van de ingediende declaratie.

Heldere polisvoorwaarden
Menzis voelt zich verantwoordelijk voor heldere communicatie en pakt het verbeteren van de informatie aan onze verzekerden daarom op in samenwerking met de NPCF. Om de informatie aan onze verzekerden te verbeteren gaat Menzis de polisvoorwaarden 2008 vereenvoudigen en gemakkelijker toegankelijk maken. Deze polisvoorwaarden zal Menzis vervolgens laten toetsen op duidelijkheid en toegankelijkheid in samenspraak met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Deel deze pagina: