Nieuws

Microkrediet voor startende ondernemers

Een nieuwe adviesraad gaat initiatieven voor microfinanciering in Nederland stimuleren. Kleine en startende ondernemers hebben nu vaak moeite om kleine leningen (tot ongeveer 25.000 euro) te krijgen.

Staatssecretaris Van Gennip (EZ) heeft de Raad voor Microfinanciering in Nederland geïnstalleerd. Voorzitter van de raad is Diederik Laman Trip, oud VN-adviseur microkredieten.
 
Uit onderzoek blijkt dat kleine (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen kunnen ondervinden wanneer zij een klein krediet aanvragen. Voor financiële instellingen, zoals banken, is het (bijna) niet rendabel om microkredieten te verlenen. Het valt buiten het standaardproces en is arbeidsintensief. Ook hebben de ondernemers vaak meer persoonlijk contact nodig dan banken bieden. Er zijn al wel initiatieven voor microfinanciering, maar die beperken zich tot bepaalde regio's en hebben een korte looptijd. Ook zijn informatie, kennis en expertise versnipperd.
 
De Raad voor Microfinanciering in Nederland krijgt de volgende taken:
  • verbanden leggen tussen overheidsorganen, financiële en kennisinstellingen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van klein en startend ondernemerschap en microfinanciering in Nederland;
  • de toegankelijkheid en de bekendheid van bestaande en nieuwe initiatieven voor kleine (startende) ondernemers vergroten;
  • bewindslieden adviseren over verbetering van het beleid voor microkredieten voor deze groep ondernemers.
Naast de nieuwe adviesraad komt er een kenniscentrum voor microfinanciering, om expertise beter toegankelijk te maken.
 
Bron
Regering.nl
Geplaatst op 30 januari 2007