Miljoenennota: dubbele tegenvallers voor ZZP’ers

Johan Marrink

Het kabinet heeft besloten om de zelfstandigenaftrek niet geheel af te schaffen, maar terug te brengen naar een in te leveren bedrag van 300 miljoen in 2015. Dit is ongetwijfeld een reactie op de felle protesten vanuit een gezamenlijke actie van de ZZP-organisaties. 200 miljoen minder klinkt mooi, maar dat is nog steeds 300 miljoen inleveren stelt Stichting ZZP Nederland. Dat betekent dat we een eerste succes hebben met de actie, maar dat we nog stevig moeten doorpakken.


Zelfstandigen zien hun inkomen fors achteruitgaan

Vandaag heeft de regering haar plannen bekendgemaakt over de noodzakelijke bezuinigingen in 2014. De gemiddelde koopkrachtdaling voor een modaal inkomen zal ongeveer op 0,5% uitkomen, maar de verschillen zijn groot: alleenverdieners met kinderen leveren bijna 2% in en tweeverdieners leveren ca. 0,75% in. Let wel: het betreft hier de inkomsten van mensen in loondienst. Voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP) ligt het in te leveren bedrag fors hoger.  

Met een slecht draaiende economie is het inkomen van zelfstandigen al fors gedaald, opdrachten nemen af, uurtarieven staan onder druk en de dreigende versobering van de aftrekposten zal hard aankomen. Naast het verminderde inkomen als zelfstandige moet de ZZP’er net als andere burgers ook nog eens inleveren. Voor ZZP’ers in de bouwsector ziet de toekomst er helemaal somber uit, ook zij moeten inleveren, daarbij wordt het lage btw-tarief voor verbouw en onderhoud per 1 maart 2014 verhoogd naar 21%.

Kabinet wil inkomens loondienst en zelfstandigen gelijktrekken

In de miljoenennota is te lezen dat het afschaffen van de zelfstandigenaftrek de inkomens van mensen in loondienst en ZZP’ers gelijk moeten worden getrokken. Stichting ZZP Nederland vindt deze nivellering volslagen onzinnig en onacceptabel. Werknemers hoeven zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, werknemers krijgen een uitkering als ze werkloos worden en tal van andere voordelen gelden alleen voor werknemers. Daar klagen we niet over, want ondernemen is zaken doen voor eigen rekening en risico, maar om de verworven aftrekposten weg te strepen omdat zelfstandigen iets meer inkomen zouden hebben dan werknemers is onacceptabel.

De 700.000 ZZP’ers in Nederland zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de economie. ZZP’ers zijn hardwerkende vakmensen die zelf in hun inkomen voorzien, die kun je niet afstraffen met werknemersmaatregelen.

Onderteken de petitie
We zullen samen meer actie moeten ondernemen om die andere 300.000.000,- euro ook weg te krijgen. De petitie tegen het afschaffen van de zelfstandigenaftrek is daar een belangrijk onderdeel van, de teller staat nu bijna op 60.000. Dat is ten opzichte van 700.000 zelfstandigen niet voldoende.

Bij deze willen wij u nogmaals vragen om de petitie te tekenen (als u dat nog niet gedaan heeft), het is een kleine moeite en kan ons allen helpen met het gezamenlijke doel via www.zzp-protest.nl 

Deel deze pagina: