Nieuws

minder administratieve lasten voor ondernemers

Detailhandel rekent op 25% daling administratieve lasten

Vandaag overhandigt de Commissie Stevens het eindrapport 'Regels op Maat' aan staatssecretaris Van Gennip.
In het Domeinrapport Detailhandel van de commissie Stevens staat perfect beschreven dat de ernst van dagelijkse ergernissen en administratieve lasten voor de detailhandel enorm groot is. De tijd dringt om bureaucratische hindernissen voor de 100.000 winkeliers en hun 600.000 medewerkers, die de Nederlandse economie op achterstand zetten, te saneren.

Het Platform Detailhandel Nederland beaamt de conclusie in het eindrapport van de commissie Stevens dat de bureaucratie moet worden aangepakt.

Lokale lasten en vergunningen leveren voor detaillisten een hoop ergernissen op. De diversiteit in soorten en hoogte van lokale heffingen zijn vaak onverklaarbaar voor ondernemers. De heffingen dienen te worden verminderd en te worden geuniformeerd.

Het Platform Detailhandel Nederland is daarom blij met de politieke aandacht voor het onderwerp regeldruk. In het coalitie akkoord wordt benadrukt dat het project vermindering regeldruk bedrijven zal worden gecontinueerd: de inzet is een nieuwe tranche van 25% reductie administratieve lasten.

Ook is het Platform Detailhandel Nederland verheugd met het voorstel van de nieuwe regering om de procedure van vergunningverlening voor bedrijven zo aan te passen dat vergunningen aanzienlijk sneller worden verleend.

Het is de hoogste tijd om de mouwen op te stropen en gezamenlijk acties uit te voeren.
Bron
Platform Detailhandel
Geplaatst op 13 februari 2007