Minder hordes voor buitenlandse ZZP'ers

Rijksoverheid

Innovatieve ZZP'ers moeten meerwaarde voor economie brengen

Innovatieve buitenlandse zzp'ers die een duidelijke belang binnen de Nederlandse economie kunnen brengen, kunnen zich straks gemakkelijker vestigen in Nederland.

Versoepeling regels
Het ministerie van Economische Zaken versoepelt de regels voor ondernemers van buiten de Europese Unie die zich hier willen vestigen. Het gaat dan vooral om innovatieve zelfstandigen die met hun specialisme een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.

Criteria
Naast een aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten de kenniswerkers een aanvullend verzoek indienen om in Nederland te mogen werken. Met een puntenlijst wordt getoetst of ze een bijdrage leveren van zogenoemd wezenlijk economisch belang. Criteria zoals onder andere opleiding, ondernemerservaring, financiering en innovativiteit worden bij de beoordeling meegewogen.

Creatieve, medische en ICT-sector
De aangepaste zelfstandigenregeling sluit beter aan op de behoefte van de creatieve, medische en ICT-sector. Binnen deze sectoren werken steeds meer zelfstandige ondernemers. Bedrijven zoeken zelfstandige kenniswerkers met creatieve, innovatieve ideeën en nieuwe oplossingen. Het aantrekken van meer buitenlandse kenniswerkers zorgt daarmee ook voor een toename van de totale werkgelegenheid binnen deze sectoren

Het minimale geldbedrag dat kennismigranten aan bedrijfsinvesteringen moeten doen, wordt per 1 augustus 2013 verlaagd van €25000 naar €5000. Ook kunnen ze hogere punten scoren op hun toelating als ze aantonen wat zij gaan bijdragen aan innovativiteit.

Deel deze pagina: