Minder lastendruk zzp' ers door verandering CBS enquêtes

Blik op nieuws

Het is zzp’ ers een doorn in het oog: de verplicht in te vullen enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zozeer zelfs dat het invullen van de enquêtes voorkomt op de lijst van 13 punten die de Regiegroep Regeldruk heeft opgesteld.

Lastendruk
De Regiegroep Regeldruk is een samenwerking van de Belastingdienst, verschillende ministeries en belangenbehartigers voor zelfstandig ondernemers, waaronder Stichting ZZP Nederland. De groep heeft een lijst opgesteld maar daarop punten die ondernemers hebben aangedragen als overbodig, tijdrovend, in ieder geval  lastendruk vermeerderend voor zzp’ ers.

Minder
Mede op aandringen van de Regiegroep Regeldruk heeft het CBS haar eigen enquêtes nog eens goed bekeken. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft aan de Tweede Kamer op basis van een onafhankelijk evaluatieonderzoek van Berenschot meegedeeld dat de lastendruk voor zzp’ ers inmiddels met 14% is gedaald.

´Betrouwbare en tijdige statistieken zijn onmisbaar voor economisch beleid,´ aldus minister Verhagen. ´Er is nog wel een wereld te winnen aan de hoeveelheid formulieren die ondernemers moeten invullen. Ondernemers steken enorm veel tijd en moeite in de enquêtes die ze verplicht moeten invullen, dat kan echt minder.´

Verbeterpunten
Punten waardoor de lastendruk voor ondernemers ten opzichte van de CBS enquêtes minder kunnen zijn:  het aantal vragen in enquêtes verminderen door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. Ook kan de invultijd van enquêtes omlaag door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren.

Deel deze pagina: