Minimumloon 2008 iets omhoog

Ministerie SZW

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2008 met 1,37 procent, vergeleken met 1 juli 2007. De verhoging komt doordat het wettelijk minimumloon aangepast wordt aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Op 1 juli 2008 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.

Wettelijk bruto minimumloon2008
minimumloon 2008 voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband
per maand € 1335,00
per week € 308,10
per dag € 61,62
Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2008

Leeftijd per maand per week per dag
22 jaar 1134,75 261,85 52,37
21 jaar 967,50 223,35 44,67
20 jaar 821,05 189,45 37,89
19 jaar 700,90 161,75 32,35
18 jaar 607,45 140,20 28,04
17 jaar 527,35 121,70 24,34


De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Netto minimumloonbedragen in euro’s per 1 januari 2008
Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1951 of daarna. Werknemers ouder dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. In de tabel is hiermee geen rekening gehouden.

Leeftijd per maand per week
23 jaar 1143 264
22 jaar 986 228
21 jaar 856 197
20 jaar 740 171
19 jaar 647 149
18 jaar 575 149
17 jaar 522 120

Deel deze pagina: