Minister Kamp geeft uitleg over kinderopvangtoeslag zzp'ers

Ministerie SZW

De nieuwe regels voor kinderopvangtoeslag wekken nogal wat vragen op voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers). Zo is de kinderopvang voor zelfstandigen nu gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Hoe moeten deze uren worden bijgehouden en welke uren tellen mee? Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert op aanvraag van de Kamer een en ander te verduidelijken.

Betere communicatie
Om meer duidelijkheid te scheppen zal de communicatie op een aantal punten worden aangescherpt:
- In januari worden alle toeslagontvangers, waaronder de zzp-ers, per brief nog eens geïnformeerd over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Helder zal worden gemaakt dat de koppeling op jaarbasis geldt en dat controle achteraf zal plaatsvinden. Ook zal specifiek aandacht worden besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren door zzp-ers.

- Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen wordt nu aangegeven dat alle uren die een zzp-er besteedt aan zijn onderneming in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Daar wordt een lijst met mogelijke bewijsmiddelen aan toegevoegd. Deze lijst laat zien welke bewijsmiddelen zullen worden geaccepteerd, maar sluit niet uit dat ook andere bewijsmiddelen mogelijk zijn.

- Er zal een aangepaste instructie worden gemaakt voor de medewerkers van de Belastingtelefoon over de koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren voor zzp-ers.

| Brief minister Kamp |    | Alles over toeslagen |

Deel deze pagina: