Minister laat zelfstandige (ZZP) chauffeurs kansloos

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

Minister kiest voor bescherming CAO ten koste van ZZP'er

Minister Schultz van Haegen wil Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) geen toegang geven tot het werken als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer. Dat heeft de minister bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer over de Wet Wegvervoer Goederen (WWG). Deze WWG zou worden herzien nadat in 2009 de vernieuwde wet in werking trad die het zelfstandigen onmogelijk maakte om zich te verhuren als chauffeur. In de WWG staat een passage die het waarin het transportondernemers verboden wordt om ZZP chauffeurs in te huren.

Onlangs heeft een evaluatie plaatsgevonden waarin de mogelijkheden werden bekeken om dit verbod op te heffen. Stichting ZZP Nederland heeft zich jarenlang ingezet om de mogelijkheden voor de ZZP chauffeurs te verruimen, maar moet nu concluderen dat de minister er niets aan gelegen is om het probleem op te lossen.

Stichting ZZP Nederland is ernstig teleurgesteld over de houding van de minister die blijkbaar de WWG voornamelijk wenst in te zetten als instrument om de CAO-partners te beschermen. Zo handhaaft de minister de Eis van Dienstbetrekking in de WWG, waardoor een uitzonderlijke situatie ontstaat van een wettelijke basis voor uitsluiting van zelfstandig werkende vakmensen in deze sector.

Een vreemde situatie want chauffeurs mogen wel worden ingehuurd als er bemiddeld wordt door een uitzendbureau of detacheerder. Blijkbaar wordt daar met twee maten gemeten ten koste van de zelfstandigen. Daar knijpt de wetgever een oogje toe en stimuleert daarmee schijnzelfstandigheid, juist omdat het uitzendbureau ogenschijnlijk als werkgever optreedt.

Als motief voor de handhaving van deze Eis van Dienstbetrekking wordt aangevoerd, dat zo tariefconcurrentie en verdringing kan worden tegen gegaan. De echte arbeidsmarktverdringing wordt echter veroorzaakt, door Nederlandse vervoerders, die in toenemende mate vestigingen in het buitenland starten en van daaruit Oost-Europese chauffeurs met Nederlandse kentekens laten rijden voor dumptarieven, die in geen enkele verhouding staan tot de tarieven van Nederlandse chauffeurs, zelfstandig of niet. Daar zou de wetgever passende maatregelen voor moeten treffen, temeer omdat dit in de meeste gevallen ten koste gaat van de kwaliteit en de verkeersveiligheid.

Nederland wijkt af van Europese regelgeving

Nederland wil weer eens het braafste jongetje van de klas zijn want de regelgeving is in Nederland beduidend strenger dan in de rest van Europa. Daar geldt een vergunningsplicht vanaf 3500 kilo, terwijl de Nederlandse koerier al vanaf 500 kilo een vergunning dient te hebben voor het totale beroepsgoederenvervoer. Deze vergunning brengt hoge kosten met zich mee en legt onevenredig hoge eisen op aan een zelfstandig chauffeur. Dat betekent dat Nederlandse koeriers hun bestelauto moeten laten aanpassen tot maximaal 500 kilo en met lede ogen moeten toezien dat de markt wordt overgenomen door mensen uit andere EU lidstaten die niet aan deze plicht voldoen. Stichting ZZP Nederland heeft voorgesteld om een light-vergunning te realiseren die is aangepast voor koeriers en zelfstandige chauffeurs. Ook daar heeft de minister niet op gereageerd.

Boze reacties van ZZP Chauffeurs

Bij Stichting ZZP Nederland komen veel boze reacties binnen van ZZP chauffeurs die proberen te overleven in de economische crisis. Met name de valse concurrentie door buitenlandse chauffeurs is hen een doorn in het oog. “Buitenlandse schijnconstructies zorgen ervoor dat ik tegen heel lage tarieven moet werken. Nu word ik ook nog eens gedwongen om dit illegaal te doen terwijl ik aan alle kanten wordt uitgelachen door buitenlandse chauffeurs en koppelbazen die niets te vrezen hebben, want er is vrijwel geen controle op de weg, controle is er uitsluitend op papier”.

Brief naar Minister en Kamercommissie

Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels een brief gestuurd naar de minister en naar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Daarin doet de Stichting een ernstige oproep aan de Kamerleden om de situatie naar redelijkheid en rechtsgelijkheid te beoordelen.

| Brief aan de minister |

Deel deze pagina: