Ministerie VWS: vrijstelling lokale belastingen voor lage inkomens

Regering.nl

Ook ZZP'ers zouden gebruik van vrijstelling lokale belastingen moeten kunnen maken

Vrijstelling voor mensen met een laag inkomen moet ingevoerd worden volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Klijnsma deed deze oproep tijdens het Divosa voorjaarscongres en beloofde een brief hierover te zullen sturen naar alle gemeenten in Nederland.

Volgens het ministerie maken te weinig mensen gebruik van de mogelijkheid tot kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen terwijl zij daarvoor wel in aanmerking komen. Het aanvragen van deze kwijtschelding is volgens veel mensen een lastige opgave of denken dat dit de moeite niet waard is.

Nu moeten mensen die gebruik willen maken van deze regeling ieder jaar opnieuw een verzoek indienen. Het zou allemaal veel simpeler kunnen omdat gemeenten door koppeling van bestanden eenvoudig kunnen nagaan wie in aanmerking komt voor kwijtschelding en de vrijstelling daarop automatisch toepassen. In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Zaandam is hier een proef mee gedaan en Klijnsma adviseert gemeenten dit over te nemen. Zo krijgen mensen die het nodig hebben lastenverlichting en hebben gemeenten minder administratieve handelingen nodig voor het uitvoeren daarvan.

ZZP’ers en andere kleine ondernemers blijken lang niet in elke gemeente gebruik te kunnen maken van deze regelingen. In tijden van weinig werk of inkomen is iedere besparing meegenomen. Indien u hiertoe een verzoek aan uw gemeente richt wordt dit wel eens afgewezen. Vaak ook omdat de termijn verstreken zou zijn. Dit is niet correct, hier staat geen termijn voor. Ook als u al betaald heeft kunt u binnen 3 maanden na datum dit nog terugvragen
 

Deel deze pagina: