MKB bedrijven hanteren geen strakke inningsprocedures

Creative venue

Kleinere vorderingen op debiteuren worden door Nederlandse bedrijven nauwelijks geïnd. Veel MKB bedrijven hebben hiervoor geen strakke inningprocedures geborgd en denken daarbij dat de kosten van incasso niet opwegen tegen het openstaande bedrag. Het gaat daarbij om vorderingen van enkele tientjes tot bedragen van meer dan 250 euro, tezamen niet zelden oplopend tot 5% van het operationele resultaat. Incasso-organisatie Flanderijn uit Rotterdam schat dat alleen al het MKB jaarlijks om deze reden zo'n 80 miljoen euro als oninbaar afschrijft. In de Randstad gaat het om ettelijke miljoenen, aldus de landelijk opererende organisatie die ook kantoren heeft in Haarlem, Gouda en Dordrecht.

Ook bij grotere bedrijven waaronder nuts- en telecombedrijven en verzekeraars is er weinig aandacht voor kleine vorderingen en is de schade door het grote aantal nog veel groter. Flanderijn schat de strop voor de BV Nederland gezamenlijk op meer dan 250 miljoen euro. Het betreft zeker 10 miljoen openstaande nota's. 70% daarvan is ouder dan 12 maanden.

Flanderijn is een landelijk project gestart om bedrijven duidelijk te maken dat ook bij kleinere bedragen een incassoprocedure vaak lonend is. Binnen dit project zijn in diverse regio's specifieke MKB sectoren geïdentificeerd omdat zich hier, aldus Flanderijn, de grootste problemen manifesteren. De betalingsmoraal van debiteuren, zo blijkt uit onderzoek en portefeuille-analyses, is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Zeker wanneer het gaat om kleine bedragen. Alleen een gerichte aanpak met steun van het management helpt. Daarbij heeft het MKB vooral problemen met het innen van kleine vorderingen buiten hun eigen vestigingsregio.

Repressieve maatregelen werken
Volgens directielid en projectverantwoordelijke Teunis Nieuwpoort zouden bedrijven er goed aan doen als ze repressieve maatregelen treffen om notoire niet-betalers op langere termijn te demotiveren. 'Wij merken zeer regelmatig dat een deel van de kleine vorderingen gewoonweg in een la belandt, om er niet meer uit te komen. Pas als we er zelf om vragen krijgen we een schoenendoos of een bestand in de handen gedrukt met de mededeling: dat is toch niet interessant, die kleine bedragen.'

Om het innen van kleine vorderingen meer laagdrempelig te maken, werken alle 11 kantoren van incasso-organisatie Flanderijn door heel Nederland integraal samen in het project.
'De praktijk leert namelijk dat wij in heel veel gevallen met relatief weinig kosten het bedrag dat geïnd moet worden in een andere provincie alsnog vrij eenvoudig kunnen incasseren via ons kantoor ter plaatse', aldus Nieuwpoort. 'In het MKB bedraagt de schadepost kleine vorderingen soms wel 5% van het operationele resultaat. Vandaar dat het onbegrijpelijk is dat veel bedrijven erg passief handelen in deze'.

Olievlekwerking
Volgens Nieuwpoort is er ook nog een andere belangrijke reden om in alle gevallen tot incasso van de vordering over te gaan. 'Bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de olievlekwerking die het niet innen van bepaalde vorderingen heeft. Het spreekt zich in bepaalde kringen razendsnel rond als men eenmaal weet dat bij bepaalde bedrijven tot een bepaald bedrag besteld kan worden zonder te betalen en zonder dat er een sanctie volgt.
Bedrijven en instellingen moeten een duidelijk signaal afgeven dat wanbetaling in geen enkel geval wordt getolereerd.'

Conservatieve schattingen
De schattingen van Flanderijn zijn volgens Nieuwpoort nog aan de conservatieve kant. 'Als we de gegevens die ons nu voorliggen extrapoleren, denk ik dat we aan de voorzichtige kant zitten en kunnen stellen dat het om tenminste 250 miljoen euro op jaarbasis gaat.'

Project 'Klein èn belangrijk'
Het speciale inningproject richt zich op twee pijlers: inningprocedures door het bedrijf zelf en een incassotraject door Flanderijn. Beide werken nauw samen en spreken een duidelijke werkwijze en strakke taakverdeling met elkaar af. Inmiddels doen al ruim 200 MKB bedrijven mee met het initiatief. De resultaten bij opdrachtgevers bij wie de werkwijze al geïntroduceerd werd duiden op een succesvolle aanpak en zijn aanleiding geweest het project breder te trekken. Van alle kleine openstaande vorderingen werd daar inmiddels ruim 78% geïnd, waarvan 61% in andere provincies.

Onderdeel van het project is ook een breed opgezet onderzoek onder sportclubs met betrekking tot de inningproblematiek van contributies en sponsorgelden. Ook hier betreft het merendeel kleine vorderingen. De bevindingen hiervan werden twee weken geleden landelijk bekendgemaakt.

Deel deze pagina: