Nederland moet ondernemender worden volgens het CBS

Ministerie van Economische Zaken

Nederland moet ondernemender worden volgens het CBS
Volgens een rapport van het CBS 'Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2007' gaat het relatief goed met Nederland maar moeten we oppassen voor achterstand. Nederland is volgens het rapport niet innovatief genoeg. Het innovatievermogen van Nederland moet gezien worden als bron voor de economie, maar dat wordt onvoldoende benut.

Te weinig ondernemerschap in Nederland
In vergelijking met andere landen is er in Nederland te weinig ondernemerschap. Het aantal ondernemers is naar internationale maatstaven nog gemiddeld, het aantal starters en snelle groeiers is daarentegen laag.
Minister Van der Hoeven: innovatie en ondernemerschap verdienen volle aandacht

Volgens minister Maria van der Hoeven is ondernemen in Nederland niet echt populair, ondank het aantal ZZP ers dat snel groeiende is. Met name de grondhouding tegenover ondernemen is niet positief. 'Ondernemerschap is nodig, niet alleen om onze welvaart veilig te stellen en te verbeteren. Maar ook om maatschappelijke problemen aan te kunnen pakken. In de kabinetsplannen krijgen innovatie en ondernemerschap dan ook terecht ruime aandacht ', aldus Van der Hoeven.

Misschien moet de overheid hand in eigen boezem steken
Nederland maakt het ondernemers ook niet echt gemakkelijk. Regelingen worden zo snel aangepast dat vrijwel niemand er nog iets van begrijpt. Bijvoorbeeld met de snel groeiende groep ZZP res is het volkomen onduidelijk wat nu precies de rechtspositie van een ZZP er is. Natuurlijk zijn er regels zoals bijvoorbeeld met een VAR Verklaring, maar echt duidelijk is het niet. De Belastingdienst maakt fout op fout met ondernemers en als ondernemers een fout maken volgt een boete. De voorlichting van de overheid naar startende ondernemers komt niet verder dan wollige documenten bedacht door mensen die nog nooit voor hun eigen inkomen hebben hoeven vechten zoals veel ondernemers dat dag-in-dag-uit moeten doen.

Allochtone ondernemers moeten ook kansen krijgen
De voorlichting naar allochtone startende ondernemers zou ook veel beter kunnen. Bijvoorbeeld in het toegankelijker maken van de teksten die in voorlichting wordt gebruikt. De website StartBedrijf.nl heeft dit al eens aan de orde gesteld bij diverse ministeries, maar werd ronduit uitgelachen. Nu is minister Van der Hoeven aan de beurt om iets te doen, we zijn benieuwd...

Johan Marrink

Deel deze pagina: