Nieuwe faillissementswet te ingewikkeld

Pszvs

Een nieuwe faillissementswet is in de maak. Hierin wordt de huidige, 111 jaar oude, wet op een aantal punten aangepast. Verrassend genoeg hebben de meeste experts grote bezwaren tegen de nieuwe wet. Dat bleek tijdens het congres over de huidige visie op informele faillissementswet binnen Nederland, vorige week in Den Haag.

Jaarlijks gaan er in Nederland maar liefst 4.500 bedrijven failliet. Elk faillissement kost de samenleving zo'n euro 235.000, bij elkaar is dat dus 1 miljard euro per jaar. Hierbij is nog niet eens rekening gehouden met de grote maatschappelijke gevolgen als verlies van inkomen en psychische schade. Bij een faillissement heeft men te maken met de uit 1896 daterende faillissementswetgeving. Deze wet voldoet niet meer optimaal voor het saneren en liquideren van bedrijven.

Een nieuwe wet die al jaren onderwerp van discussie is, zou uitkomst moeten bieden. Het congres heeft echter aangetoond dat er onder experts een breed draagvlak is juist tégen de voorgestelde - ingewikkelde - aanpassingen van de huidige faillissementswet. Alle specialisten vinden deze aanpassingen volstrekt onnodig en zelfs contraproductief. Dr. mr. J.A.A. Adriaanse (Universitair docent Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy Rechtsfaculteit Leiden) voegde daar nog aan toe: 'We moeten een breed front vormen tegen een nieuwe faillissementswet.'

Een meer levensvatbaar alternatief voor faillissement wordt steeds vaker gevonden in het fenomeen 'informele reorganisatie'. Dit is een methode om in slechtere tijden de belangen van alle stakeholders transparant en evenwichtig te beschermen en het waardeverlies voor de onderneming te beperken. Op zowel economisch als op maatschappelijk niveau profiteren alle betrokkenen daarvan, want de organisatie wordt gespaard. Surseance of faillissement kan effectief worden voorkomen.

Het probleem is echter dat informele reorganisatie onvoldoende bekend is bij ondernemers en stakeholders. Externe signalering van bedrijfsproblemen is lastig, omdat een ondernemer niet graag toegeeft in problemen te verkeren. Hierdoor is de schade vaak niet meer te herstellen. Dit heeft vervolgens zijn weerslag op een eventueel verder ondernemerschap.

Skis. Corporate finance, organisator van het congres, lanceerde tevens de website www.platforminformelereorganisatie.nl. Dit platform biedt informatie en handvatten voor problemen bij dreigende surseances en faillissementen.

Binnenkort vinden er gesprekken plaats tussen Skis. Corporate finance en Hogeschool InHolland om informele reorganisatie in te voeren in het Nederlandse beroepsonderwijs, gericht op het ondernemerschap. Een toekomstige ondernemer bereidt zich zo ook voor op mindere tijden. Het Platform Informele Reorganisatie Nederland publiceert als aanvulling een reeks artikelen hierover.Deel deze pagina: