Noord Holland moet ondernemender worden

VNO NCW
Noord Holland moet ondernemender worden

De provincie moet ondernemender worden. Dat is de belangrijkste wens van het georganiseerde bedrijfsleven in Noord-Holland. Deze en andere wensen voor de provincie heeft het bedrijfsleven opgetekend in het boekje 'De ondernemende provincie', dat op 15 februari door Hans Vermeulen, voorzitter VNO-NCW Noord Holland, werd overhandigd aan de lijsttrekkers van de provinciale statenverkiezingen. .

Het boekje geeft de gezamenlijke wensen weer van VNO-NCW West, de drie Kamers van Koophandel in Noord-Holland, LTO Noord en MKB Randstad Noord en de vakbonden FNV, CNV en MHP. Zij schrijven dat de provincie de regie moet nemen bij de uitvoering van regionale projecten. Ambtenaren moeten er voor zorgen dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd en minder tijd besteden aan eindeloze beleidsstudies en overleg. Ook ziet het bedrijfsleven voor de provincie een actieve rol weggelegd bij het samenvoegen van gemeenten en de vorming van één Randstadprovincie. Tevens is de oprichting van een Sociaal-Economische Raad voor Noord-Holland gewenst. Per thema noemen de organisaties concrete projecten die onder regie van de provincie uitgevoerd moeten worden. De thema's zijn: ruimte, bereikbaarheid, economische sectoren, onderwijs en arbeidsmarkt en ondernemerschap en innovatie. Binnen het kader 'ruimte' worden onder meer genoemd: de groei van Schiphol, de ontwikkeling van de Zuidas, verdere ontwikkeling van Noordzeekanaalgebied, dubbelstad Amsterdam - Almere, stedelijke ontwikkeling Alkmaar en herstructurering haven Den Helder. Op het gebied van bereikbaarheid zijn onder meer opgesomd: aanleg N201 Hoofddorp-Vinkeveen, uitvoering N23-Westfrisiaweg, uitvoering N242 A9 - Nollencircuit - Roskamsluis en uitvoering bereikbaarheidspakket 't Gooi.

Het boekje met de wensen van het bedrijfsleven werd tijdens het Verkiezingsdebat Provinciale Staten overhandigd. Dit debat werd door het bedrijfsleven georganiseerd bij Corus in Velsen-Noord. Debatten vonden plaats tussen de lijsttrekkers van de PvdA, SP, GroenLinks, D66, CDA, VVD, Ouderenpartij en Christenunie en tussen deze lijsttrekkers en de ondernemers in de zaal.

Het boekje 'De ondernemende provincie' kunt u downloaden via: www.vno-ncwwest.nl/provincialeverkiezingen

Deel deze pagina: