Onbegrip over afwijzing vrije pensioenkeuze ZZP schilders

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn teleurgesteld over het besluit van staatssecretaris Jette Klijnsma (SZW) dat zzp-schilders verplicht blijven pensioen op te bouwen bij  het Pensioenfonds Schilders.  “Ondernemers willen geen gedwongen deelname aan een werknemerspensioenfonds en willen zelf bepalen hoe zij hun oudedagsvoorziening regelen”, zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw tekenden eerder dit jaar bezwaar aan tegen het handhaven van de verplichtstelling waar  de cao-partijen in de schildersbranche om hadden gevraagd. Verhoef vindt het onbegrijpelijk dat Klijnsma de verplichting handhaaft. “De helft van de schilders is zelfstandig ondernemer. Toch voert Klijnsma als argument voor haar besluit aan dat de cao-partijen representatief zijn voor de branche. “Zij telt zzp’ers die werken voor schildersbedrijven in feite mee als werknemer van dat bedrijf. Heel curieus.”

Vertegenwoordiging
Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland zijn van mening dat nu zzp’ers verplicht onder het Pensioenfonds Schilders blijven vallen, zij in ieder geval in het bestuur eigen vertegenwoordigers moeten hebben. Maarten Post, voorzitter van de stichting ZZP Nederland: “Wij hebben een brief verstuurd aan het bestuur waarin wij een evenredige vertegenwoordiging van onze achterban in het bestuur opeisen.”

Klijnsma heeft in het verleden nadrukkelijk aangegeven dat het niet strookt met het kabinetsbeleid zzp’ers pensioenverplichtingen op te leggen. Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland en twee andere zzp-organisaties hebben vorig jaar het initiatief genomen tot het ZZP Pensioen dat is toegesneden op de wensen van zzp’ers. Het is vrijwillig en flexibel. Klijnsma was vol lof voor dat initiatief. Maar door haar besluit kunnen zzp-schilders zich niet bij hun eigen ZZP Pensioen aansluiten. “Onbegrijpelijk” zegt Post.

Deel deze pagina: