Onbelaste kilometervergoeding wellicht omlaag naar 12 cent

PleinPlus

´Op dit moment is het fiscaal toegestaan dat werkgevers een onbelaste vergoeding van 0,19 euro per kilometer verstrekken voor alle verreden zakelijke kilometers, waartoe uitdrukkelijk ook de woon-werkkilometers worden gerekend. Van deze regeling wordt veel gebruik gemaakt. In Den Haag circuleren plannen om het bedrag van 0,19 euro te verlagen naar 0,12 euro. De vraag is of dit zinvol is.´ Dit schrijft mr. F.A. Peppelenbosch in de Staatscourant van 7 juli 2008.

Gevolgen
De verlaging van het tarief van onbelaste kilometervergoeding zou een impuls moeten geven aan het bewuster omgaan met mobiliteit. Ook zou de verlaging filebestrijding in de hand werken en een betere doorstroming op het hoofdwegennet bevorderen. Naast de verlaging zullen dan goede alternatieven als de fiets en het openbaar vervoer beter moeten worden gepromoot en beloond.

Portemonnee
Voor de werknemers die hun autogedrag niet aanpassen zal de maatregel een lastenverzwaring betekenen. Zij krijgen minder netto vergoed en als ze niets veranderen blijven de kosten gelijk. Voor de mensen die wel een verandering teweeg brengen in hun mobiliteit zal het koopkrachteffect neutraal of zelfs positief zijn.

Deel deze pagina: