Ondernemers: geen nieuwe grondheffing bedrijven

Vereniging vno-ncw

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen invoering van een grondheffing om het moderniseren van bestaande bedrijventerreinen te betalen. De heffing is een voorstel van de Stichting Natuur en Milieu.

De Stichting Natuur en Milieu wil met zo'n grondheffing druk zetten op herstructurering van bestaande terreinen. Dan zou volgens de milieubeweging aanleg van nieuwe terreinen niet meer nodig zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voor herstructurering, waardoor de bruikbare ruimte toeneemt. Maar het is een illusie dat daarmee op langere termijn in de behoefte van ondernemingen wordt voorzien, zeggen zij. Economie en werkgelegenheid komen ernstig in de knel als bedrijven worden opgesloten binnen bestaande terreinen. Ook het ministerie van Economische Zaken heeft zich uitgesproken voor modernisering en aanleg van bedrijfsterreinen en stelt hier middelen voor beschikbaar.

De voorbereiding van bedrijventerreinen en de ruimtelijke reservering voor nieuwe locaties moet blijven doorgaan. Het duurt gemiddeld meer dan acht jaar voordat een nieuw bedrijventerrein in gebruik kan worden genomen.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de provincies hun regierol bij de ruimtelijke inrichting nadrukkelijk moeten oppakken. Zij moeten zorgen voor een betere afstemming en samenwerking tussen gemeenten bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Niet iedere gemeente hoeft zijn eigen bedrijventerrein te hebben. De ondernemingsorganisaties vinden dat waar wordt gebouwd, gezorgd moeten worden voor een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe terreinen.

Voor meer informatie:
VNO-NCW, Roelf van der Kooij 070 3490167 MKB-Nederland, André Vermeulen 015 2191212

Deel deze pagina: