Ondernemers hebben veel kritiek op brandvoorschriften

Vereniging vno-ncw

Ondernemers hebben veel klachten over de brandvoorschriften en over het optreden van de brandweer. Uit onderzoek van het VNO-NCW-opinieblad Forum blijkt dat éénderde van de bedrijven de brandvoorschriften te streng vindt. Bovendien hebben ondernemers de indruk dat de opstelling van de brandweer, die de naleving van brandvoorschriften controleert, de laatste jaren is veranderd. Sinds de branden in Enschede (2000) en Volendam (2001) zou de brandweer onder zware politieke druk staan. Dat is ten koste gegaan van de redelijkheid en de uitvoerbaarheid van brandvoorschriften.

Bedrijven hebben er onder andere kritiek op dat de regels niet overal in Nederland hetzelfde zijn. Dat komt doordat brandvoorschriften in verschillende regelingen zijn opgenomen, die niet gelijkluidend zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat bijvoorbeeld over de aanpak van calamiteiten en rampen, terwijl dat van VROM eisen stelt aan gebouwen. Uit het onderzoek van Forum komt naar voren dat individuele bedrijven de brandvoorschriften soms wel uit drie of vier verschillende regelingen moeten afleiden. Een vertegenwoordiger van de industrie zegt in Forum dat brandweerkorpsen er bovendien 'eigen handboeken op nahouden, die niet zelden in strijd zijn met de wet.'

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes zegt in een eerste reactie op het onderzoek dat het 'onbestaanbaar' is dat ondernemingen met drie verschillende vestigingen ook met drie interpretaties van de regels te maken krijgen. Hij pleit voor het ontwikkelen van 'één set met heldere regels' waaraan gebouwen moeten voldoen. 'Die regels moeten duidelijk, maar ook redelijk en eenvoudig zijn', aldus Wientjes. 'Bij het opstellen van die regels moet bovendien een fatsoenlijke afweging tussen kosten en risico's gemaakt worden; dat laatste lijkt er de laatste jaren nogal bij in te schieten.' Hij vindt verder dat gemeenten en brandweerkorpsen minder ruimte moeten krijgen 'om regels op hun eigen manier te interpreteren en al helemaal niet om er regels bij te verzinnen. Ambtelijke willekeur is het laatste dat we in Nederland kunnen accepteren.'

De volledige tekst van de publicatie in Forum en de eerste reactie van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes staan in Forum van donderdag 12 april en zijn te vinden op www.vno-ncw.nl.Deel deze pagina: