Ondernemers vinden KVK achterhaald en logge organisatie

StartBedrijf.nl
Kamer van Koophandel: log en achterhaald instrument

Het behartigen van belangen van ondernemers in het algemeen en voorlichters van startende ondernemers: dat schijnt de nieuwe taak van de Kamer van Koophandel te moeten worden.

Als je nadenkt bij het woord “worden” dan vraag je je direct af over hetgeen wat ze nu doen. Ondernemer Karen Romme verklaart op Zibb.nl dat ze helemaal geen enkel idee heeft waarom de Kamer van Koophandel nog moet bestaan. 'Volgens mijn jaarlijkse factuur gaat het grootste deel van de bijdrage die mijn collega-ondernemers en ik betalen namelijk naar het financieren van die voorlichtingsactiviteiten. Dat is nu namelijk ook al het geval. Ik betaal al jaren voor niet meer dan een maandelijks suf advertentiekrantje met informatie die ook elders te lezen valt.' Aldus Karen Romme op zibb.nl.

Twijfels over de functie van de Kamer van Koophandel
Ook de redactie van StartBedrijf.nl heeft twijfels over de Kamer van Koophandel. Johan Marrink: “Toen wij aan de start stonden van StartBedrijf.nl hadden we nog de verwachting dat de KvK hetzelfde doel zou nastreven als onze te lanceren website. Het stimuleren van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland. Echter, nadat gespekken met de KvK volgden werd ons al snel duidelijk dat de Kamer van Koophandel niets met ons te maken wilde hebben.

Startbedrijf.nl niet populair bij de Kamer van Koophandel
Ook de vereniging van Kamers van Koophandel was niet gediend van de formule van StartBedrijf.nl: als iets niet zo moeilijk is moet je het eenvoudig uitleggen. Na enkele brieven van Startbedrijf.nl naar Thijs Wöltgens om tot een overleg te komen werd door secundant Rogier Boulogne onze voorstellen afgedaan met de opmerking: “We zien hier voor de Kamer geen voordeel in”.

Handelsregister zou de enige taak moeten zijn van de KvK
Blijkbaar is de KvK alleen maar gebaat bij voorlichtingssessie die betaald worden door bezoekers en zwaar gesubsidieerd worden door overheid en bestaande ondernemers. Volgens veel ondernemers moet de Kamer van Koophandel zich beperken tot de instandhouding van het Handelsregister, “want iemand moet het doen.”

KvK geeft geen gevoel bij ondernemers
De vele inspanning die de Kamer doet door grote congressen te organiseren, internationale handelsverdragen bewerkstelligen, overleg plegen met de overheid als aanspreekpunt voor ondernemers en fraaie grote kantoorgebouwen passen niet bij de gemiddelde (lees kleine) ondernemer. Overigens is hierbij de functie van de KvK niet uniek. Ook grote werkgeversorganisaties zoals MKB Nederland en VNO-NCW hebben geen betrokkenheid bij de kleine ondernemer. Met als gevolg afsplitsingen en teruglopend ledenaantal.

Laat de Kamer van Koophandel zich eens bemoeien met datgene waar ze voor bedoeld zijn: het handelsregister in stand houden, veiliger maken en geen overbodige inspanningen om mensen in dienst te houden over de rug van de kleine ondernemer waarmee ze toch geen betrokkenheid hebben in plaats van folders uit te delen waar niemand iets van begrijpt en commerciële beurzen te organiseren.

Gelukkig komen de fusies dichterbij en wordt de KvK op de feiten gedrukt. Het wordt tijd dat de KvK geleid wordt door inspiratie van en door ondernemers in Nederland en niet door goedbedoelde banen in stand te houden en te laten betalen door klanten die geen andere keus hebben.

Deel deze pagina: