Ondernemers willen beter onderwijs

Vereniging vno-ncw

De kwaliteit van het onderwijs moet flink omhoog, zegt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Leraren die schaars zijn of die goed presteren, moeten beter worden betaald. En landelijke kwaliteitsnormen moeten strikter worden gehandhaafd. Aan de praktijk dat scholen mogelijkheden hebben om te 'sjoemelen' met toetsen of examens moet een einde gemaakt worden, aldus Wientjes in een videogesprek op de website van VNO-NCW.

Vandaag presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland een 'kwaliteitsagenda voor het onderwijs'. Daarin geven ze hun kijk op de problemen in het onderwijs en doen ze de nieuwe onderwijsminister Plasterk handreikingen voor verbeteringen.
Ze verwoorden daarmee de klachten die de laatste jaren ook in het bedrijfsleven steeds meer te horen zijn. Mede als gevolg van de voortdurende onderwijsvernieuwingen is de aandacht de laatste jaren steeds meer verschoven van het overdragen van kennis naar algemene maatschappelijke vaardigheden. 'Zaken als lezen, schrijven, rekenen, talenkennis, het is allemaal steeds verder achtergebleven', aldus Wientjes.

In hun gezamenlijke verklaring pleiten de ondernemingsorganisaties voor een herwaardering van de rol van de goede leraar. 'Docenten in alle sectoren van het onderwijs moeten goed gekwalificeerd en inspirerend zijn.' Leraren moeten voldoende mogelijkheden krijgen voor verdere ontwikkeling en scholing.
Een betere beloning voor leraren die schaars zijn of goed presteren, hoort daar ook bij. Leraren die meer willen gaan verdienen, moeten nu vaak een managementfunctie nemen. Dat is verkeerd, zegt Wientjes. 'Managers hebben we genoeg in het onderwijs, we moeten juist leraren behouden. Betaal die dan wat meer en laat ze blijven lesgeven.'
Voor generieke loonrondes voelt de VNO-NCW-voorzitter weinig. Hij vindt dat vooral gekeken moet worden naar prestaties en naar schaarste. 'Veel leraren in bètavakken zijn het bedrijfsleven in gegaan. Het gaat om leraren die we hard nodig hebben. Laten we hen extra betalen om ze weer terug te halen naar het onderwijs.'

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten verder onder andere voor een betere kwaliteitsbewaking. De CITO-toets aan het eind van de basisschool moet verplicht worden en er moet strenger toezicht gehouden worden op het niveau van de diploma's van het voortgezet onderwijs. 'Er moet een einde gemaakt worden aan het gesjoemel van scholen met eindexamens.' Er zijn volgens Wientjes vaak grote verschillen tussen de cijfers van de schoolonderzoeken (door de scholen zelf georganiseerde examens) en het centraal schriftelijk eindexamen.

De complete tekst van de Kwaliteitsagenda voor het onderwijs' (van VNO-NCW en MKB-Nederland is te vinden op www.vno-ncw.nl. Daar is ook het videogesprek met Bernard Wientjes te zien en te beluisteren.

Deel deze pagina: