Ondernemers willen fiscale hulp bij investeringen veiligheid

MKB-Nederland

MKB-Nederland wil een fiscale maatregel voor ondernemers om investeringen in veiligheid te vergemakkelijken. Directe aanleiding is de brute overval op een postbankfiliaal afgelopen vrijdag. Overvallers gebruiken steeds nieuwe, agressievere methoden.

Investeringen van ondernemers in preventie werpen hun vruchten af. Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de laatste jaren. Daarentegen is het zeer zorgelijk te constateren dat overvallers verandert meer geestelijk en lichamelijk geweld toepassen. Jaarlijks investeren mkb-ondernemers miljoenen euro´s aan preventieve maatregelen. Menigeen vergaat na de zoveelste overval de lust tot ondernemerschap.

MKB-Nederland vraagt al langer om financiële steun van de overheid. Het Kamerlid Van der Vlies heeft al in 2004 een motie ingediend om kleine ondernemers met een fiscale ondersteuning tegemoet te komen. Het ministerie van economische zaken heeft deze motie destijds naast zich neergelegd.

Ze vraagt de politiek nu werk te maken van een algemene heffingskorting voor investeringen in criminaliteitspreventie, geldend voor alle ondernemers. Deze korting zou moeten gelden voor een limitatieve lijst van maatregelen, naar voorbeeld van een regeling zoals die sinds deze maand geldt in België.

Deel deze pagina: