Onderzoek legt succesfactoren zzp´er bloot

Carp

Met een onderzoek van Associates onder 2000 hoop opgeleide zelstandigen zonder personeel (zzp´ers) is blottgelegd wat de succesfactoren van een zzp´er zijn.

Opvallend is dat professionals die kiezen voor het freelancebestaan vanwege de autonomie en het professionalisme gemiddeld 9% meer omzet boeken. ZZP’ers die gaan voor meer flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé noteren gemiddeld een 10% lagere omzet. Mannen maken gemiddeld veel meer omzet dan vrouwen, maar zij werken dan ook meer uren en zijn vaker actief in beroepen die beter betalen. Een goede gezondheid en wonen in de Randstad hebben eveneens een positief effect op de omzet. Uit het Associates-onderzoek blijkt verder dat marktfactoren met 44,6% de belangrijkste succesfactor zijn. Menselijk kapitaal (wat je kunt) volgt met 25,6%, sociaal kapitaal (wie je kent) telt voor 20,7% mee. Van veel minder belang voor succes zijn: de ondernemingsstrategie (6,4%), motivatie (5,2%) en persoonlijkheid (1,1%).
 

Deel deze pagina: