Onderzoek naar cybercrime onder ZZP'ers

ZZP Nederland

Cijfers van cybercrime zijn niet goed bekend

Signalen uit de praktijk suggereren dat ZZP’ers in toenemende mate slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Deze praktijksignalen kunnen tot dusver echter niet met cijfers worden onderbouwd. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken laat de Nationale Politie daarom onderzoek uitvoeren naar de aard en omvang van cybercrime onder ZZP’ers.

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een steekproef getrokken van 10.000 ZZP’ers. Deze ondernemers zullen door de politie per brief worden benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Er wordt ondernemers gevraagd daartoe een online vragenlijst in te vullen.

Criminaliteitsbestrijding vereist kennis over de aard en omvang daarvan. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van de mate waarin ZZP’ers worden geconfronteerd met cybercrime, is het dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk uitgenodigde ondernemers aan het onderzoek deelnemen. Dus bent u onderdeel van de steekproef, dan roepen wij u op om mee te werken een het onderzoek.

Deel deze pagina: