Onderzoek naar ZZP'ers

Universiteit van Amsterdam
Nederlanders verkiezen het zelfstandig ondernemerschap boven het werknemerschap.
 
Twee op de drie zelfstandigen is ZZP’er
Zo'n vijftien procent van de beroepsbevolking werkt voor risico en rekening van eigen onderneming en twee op de drie zelfstandigen blijft zonder personeel. Deze zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) onderscheiden zich wat hun juridische status betreft van werknemers, maar hun maatschappelijke positie is vaak vergelijkbaar.
 
Wel of niet werknemer
Uitkeringsinstantie UWV beschouwt zzp'ers en hun opdrachtgevers regelmatig als premieplichtig voor de werknemersverzekeringen ZW, WIA en WW. Het gevolg is dat opdrachtgevers uit vrees voor naheffingen terughoudend zijn in het inhuren van zzp'ers. De overheid tracht deze belemmering voor de economische ontwikkeling weg te nemen door het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen te verduidelijken.
 
Var Verklaring
Hiertoe werd in 2001 de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) ingevoerd. Tegelijkertijd vinden tal van ingrepen in het socialezekerheidsstelsel plaats om het stelsel betaalbaar en beheersbaar te houden. Een voorbeeld is de afschaffing van de WAZ, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, in 2004.
 
Arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke positie van zelfstandigen
Monique Aerts beschrijft de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke positie van zelfstandigen. Ook laat zij zo'n vijftig zzp'ers, freelancers en hun belangenbehartigers aan het woord over de sociaal-economische positie van zelfstandigen. Zij vertellen onder andere wat de gevolgen zijn van ontwikkelingen in het recht, zoals de invoering van de VAR en de afschaffing van de WAZ, voor hun juridische en sociaal-economische positie. Mw. M.C.M. Aerts: De zelfstandige in het sociaal recht. Promotoren zijn prof. dr. P.F. van der Heijden en prof. dr. W.L. Buitelaar.

Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

Deel deze pagina: