Onderzoek SZW: meer schijnconstructies bij zzp'ers geconstateerd

Inspectie SZW

Aantal pseudo-zzp’ers flink gegroeid

Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW gevormd vanuit de voormalige Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, met als doel ‘samen meer effect’ te bereiken. Vol trots presenteert Inspectie SZW dan ook haar jaarverslag waarin de doelstellingen, o.a. meer controles, betere regelgeving ruimschoots blijken te zijn gehaald.

Een opvallend onderdeel in het rapport vormt het gedeelte over schijnconstructies. Om schijnconstructies tegen te gaan, besteedt de Inspectie aandacht aan werkgevers die werken met zzp’ers. De bestaande gegevensuitwisseling met de Belastingdienst over Bulgaarse en Roemeense zzp’ers is uitgebreid met gegevens over zzp’ers uit andere Midden- en Oost-Europese landen en met IND-gegevens.

In het rapport wordt steevast de term schijnzelfstandigheid genoemd, hiermee is Stichting ZZP Nederland niet blij, want dat roept het idee op dat de zelfstandigen de grote boosdoeners zijn, terwijl in de praktijk vaak de opdrachtgevers (eigenlijk dus werkgevers) zelfstandigen in onmogelijke situaties brengen.

De Cijfers
De Inspectie SZW besteedt bij werkplekcontroles extra aandacht aan het werken door zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). In 2012 trof de Inspectie bijna tweemaal zoveel zzp’ers als in 2011 (1.621 tegen 838). Daarvan werden er 481 aangemerkt als pseudo-zzp’er, 30% van het totaal (in 2011: 35%). De Inspectie maakte tegen de werkgevers van deze pseudo-zzp’ers boeterapporten op wegens illegale tewerkstelling. Meer dan 90% van de pseudo-zzp’ers heeft de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit.

| Jaarsverslag Inspectie SZW |

Deel deze pagina: