Onderzoek ZZP Nederland: Het gaat goed met de ZZP’ers

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

Onderzoek ZZP Nederland: Het gaat goed met de ZZP’ers

Het gaat niet zo slecht met de zelfstandigen zonder personeel (ZZP) in Nederland. In tegenstelling tot de vele negatieve berichten blijkt uit een onderzoek van Stichting ZZP Nederland dat het de zelfstandigen goed gaat. 63% van de zelfstandigen heeft een winst van meer dan €20.000,-, 10% van de zelfstandigen verdient zelfs meer dan €75.000,-. Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is de grote bereidheid voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

80% van ZZP'ers heeft financiële reserve

Ook met de financiële reserves van de zelfstandigen gaat het goed, 80% van de ZZP’ers hebben een financiële buffer van twee maanden of meer, 21% heeft zelfs een reserve waarvan men meer dan 12 maanden kan leven. De verwachtingen van de ondervraagde zelfstandigen voor 2015 zijn uitstekend, 30% verwacht dat de winst in 2015 zal gaan stijgen, 52% denkt zijn winstniveau in 2015 minstens vast te kunnen houden.

ZZP'ers en pensioen

Het pensioen heeft men niet zo goed geregeld. 60% heeft als zelfstandige geen pensioenvoorziening opgebouwd, ca. 70% heeft wel een klein pensioen uit een eerder loondienstverband. Men heeft wel plannen om het pensioen op korte termijn te regelen, 35% heeft belangstelling voor het ZZP Pensioen, 12% wil gaan banksparen.

Meerderheid is voorstander van een verplichte AOV mits...

Twee derde van de ZZP’ers is niet verzekerd tegen inkomensterugval door ziekte, veelal doordat men de premies veel te hoog vindt. Opvallend is de bereidheid voor een verplichte verzekering. 58% is voorstander van een verplichte verzekering voor alle werkenden in Nederland, mits de premie laag kan zijn.

Stichting ZZP Nederland heeft in overleg met verzekeraars geconcludeerd dat een bedrag van €50,- per maand voldoende is om tegen een niveau van het minimumloon te verzekeren, mits iedereen, dus mensen in loondienst en zelfstandigen mee zouden doen. Voor werkgevers vermindert hiermee ook nog eens het risico om mensen in dienst te nemen, wat tegelijkertijd het aantal schijnconstructies zal doen afnemen.

Het onderzoek is gehouden onder de 35.000 bij ZZP Nederland aangesloten zelfstandigen, de respons is meer dan 10%.

Deel deze pagina: