Onnodige commotie over wetswijziging Waadi en ZZP'ers

Stichting ZZP Nederland, KvK

Enkel ZZP’ers met een BV moeten wijziging doorgeven

Sinds 1 juli 2012 is er een wijziging geweest in de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is van belang voor personen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Volgens belangenbehartiger PZO heeft deze wetswijziging grote gevolgen voor ZZP’ers. Stichting ZZP Nederland zegt echter dat de regelingen slechts opgaan voor ZZP’ers met een BV die als uitlenende partij werken. PZO legt de wetswijziging  verkeerd uit.

De Waadi
De wet is van belang voor partijen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Valt een ZZP'er onder deze regeling?
Nee, een ZZP'er valt niet onder deze regeling, want om onder de regeling te vallen moet er altijd sprake te zijn van drie partijen: de uitlener, de inlener en degene die de arbeid verricht. Bij een ZZP’er is geen sprake van een uitlenende partij. ZZP'ers die hebben gekozen voor de rechtsvorm BV kunnen wel onder de regeling vallen. Dit is het geval als de ZZP’er onder toezicht en leiding van een derde (inlener) werkt, de BV is dan de uitlenende partij. In dat geval stelt de BV niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking en moet dit worden opgegeven aan de Kamer van Koophandel.

Bovenstaande tekst komt rechtstreeks van de website van de Kamer van Koophandel.

Misvatting
Belangenbehartiger PZO zaait onnodig paniek onder ZZP’ers door te stellen dat ze een boete kunnen krijgen van € 36.000, -. Volgens PZO moeten ZZP'ers hun inschrijving aanpassen, omdat ze wel eens andere zzp’ers inhuren. Uitleg van de Kamer van Koophandel op hun eigen website verklaart dus dat slechts zzp’ers met een BV hun inschrijving hoeven te veranderen als ze als uitlenende partij fungeren. Aangezien 95% van de ZZP’ers een eenmanszaak heeft als rechtsvorm, is deze wetswijziging voor slechts enkele ZZP’ers van belang. Vervelend dat er zo weer een misvatting in de openbaarheid wordt gebracht.

| Wet Waadi | |Uitleg wet Waadi van de KvK |

Deel deze pagina: