Opdrachtgevers onnodig bang voor ZZP’ers

ZZP Nederland

Telegraaf maakt opdrachtgevers onnodig bang voor inhuren ZZP’ers
ZZP’ers die beschikken over een VAR WUO verklaring van de Belastingdienst zijn “veilig” voor opdrachtgevers. Ten onrechte bestaat de angst dat de opdrachtgevers achteraf door de overheid worden aangeslagen voor sociale premie’s en loonbelasting.

ZZP’ers zijn zelfstandig ondernemers
ZZP’ers die aantoonbaar beschikken over een VAR WUO worden door de overheid gezien als zelfstandig ondernemer en dienen zelf af te rekenen met de overheid. Volgens de Belastingdienst in Winterswijk wordt deze VAR Verklaring achteraf niet ongeldig verklaard, tenzij er bewust onjuiste gegevens zijn ingevuld door de aanvrager.

Artikel Telegraaf wekt verkeerde indruk en zaait onrust
Een erg eenzijdig artikel in de Telegraaf wekt ten onrechte de schijn dat alle zzp’ers in een verkapt loondienstverband werken. Volgens ZZP Nederland is er niets aan de hand. “Als een ZZP’er meerdere opdrachtgevers bedient en over een VAR WUO beschikt dan is alles in orde”aldus Johan Marrink van ZZP Nederland. ZZP'ers die jarenlang voor dezelfde opdrachtgever werken en daarvoor bij die opdrachtgever in loondienst waren lopen terecht gevaar.

De 6000 ZZP’ers die bij ZZP Nederland zijn aangesloten beschikken allemaal over een modelovereenkomst die zij kunnen gebruiken voor het aannemen van opdrachten. In dit document staan juist die zaken die belangrijk zijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zo staat in dat contract duidelijk omschreven dat er sprake is van een zelfstandige opdracht en absoluut geen loondienstverband. De ZZP’er vrijwaart in dit contract opdrachtgevers zelfs voor iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de Belastingdienst.

Overheid begrijpt het zelf ook niet
Helaas geeft de overheid ook geen duidelijke lijnen aan. Er is geen definitie van de ZZP’er en waaraan hij of zij exact aan moet voldoen. Volgens Marrink wordt het tijd dat de overheid daarvoor eens een duidelijk beleid gaat voeren. “Er zou een aparte rechtsvorm voor ZZP’ers moeten komen, compleet met richtlijnen waaraan deze moet voldoen om zodoende duidelijkheid te scheppen voor opdrachtgevers. Nog veel te vaak zijn opdrachtgevers onnodig bang om ZZP’ers in te huren.”
Uit een onderzoek van minister Donner blijkt dat de afgifte van de huidige VAR verklaringen niet helemaal soepel werkt. De aanvrager is nog steeds afhankelijk van de persoon die de aanvraag moet beoordelen.

ZZP’er in de zorg overgeleverd aan slecht convenant
Vooral de ZZP’er in de zorg is overgeleverd aan een convenant dat in 2009 moet ingaan. In dit convenant zijn allerlei regels vastgelegd ten voordele van de “vroegere koppelbazen” die door dit convenant zijn gelegaliseerd en waarbij iedere verantwoording nu naar de ZZP’ers geschoven wordt. Bij de totstandkoming van dit convenant is geen enkele ZZP belangenorganisatie betrokken geweest. Het convenant is een “inkoppertje” tussen zorginstellingen en de moderne koppelbazen. Inmiddels is door een belangenorganisatie in de zorg een kort geding aangespannen tegen het convenant.
 

Deel deze pagina: