Opheffen product- en bedrijfschappen geeft zzp'ers meer vrijheid

Ministerie van Economische Zaken

ZZP'er af van bijdragen aan schappen waar ze niet om gevraagd hebben

Sinds de Tweede Kamer de motie-Aptroot c.s. heeft aangenomen moeten de product- en bedrijfschappen worden opgeheven. Het kabinet ziet in de opheffing een kans een deel van het openbaar bestuur te vernieuwen, de lasten voor het bedrijfsleven te beperken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen (Rijks)overheid en de private sector op de taakgebieden van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te herijken. De opheffing van de schappen heeft voor ZZP’ers het gevolg dat ze niet meer hoeven te betalen voor iets waar ze niet om gevraagd hebben. ZZP’ers kunnen straks zelf bepalen hoe ze hun bedrijf(stak) willen promoten.

Nu zijn er nog zeventien schappen voor onder meer vee en vlees, detailhandel, akkerbouw en horeca. Zij voeren wet- en regelgeving uit, bijvoorbeeld over productveiligheid. Daarnaast kunnen zij verordeningen uitgeven, campagnes voeren en heffingen opleggen

Meer taken EZ
In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Kamp van Economische zaken uit hoe en wanneer de product- en bedrijfschappen worden ontbonden. Zoals afgesproken in het Regeerakkoord zullen de publieke taken die nu door de product- en bedrijfschappen worden verricht in de toekomst door EZ, en in een aantal gevallen door VWS, worden uitgevoerd. Activiteiten die geen publieke taken betreffen worden niet overgenomen door de Rijksoverheid. Ondernemers kunnen er zelf voor kiezen taken als voorlichting, promotie en kwaliteitsbevordering voor eigen rekening uit te voeren.

Nieuwe wet
Om de continuïteit van de uitvoering van publieke taken te borgen, zijn wij van plan de opheffing van de PBO en de overdracht van publieke taken te regelen in één integrale intrekkingswet. In deze wet wordt, voor zover die nog niet bestaat, de juridische grondslag gecreëerd die nodig is voor het onderbrengen van de publieke taken bij EZ of VWS.

Het is de bedoeling dat nieuwe wet in de zomer van 2013 gereed is zodat het wetsvoorstel eind van het jaar parlementair behandeld kan worden. Pas als de wet daadwerkelijk ingaat zullen de schappen worden opgeheven. De wet zal zeer waarschijnlijk per 2014 in werking treden.

| Brief minister Kamp Opheffing schappen |

Deel deze pagina: