Oproep tot tekenen petitie zwangerschapsverlof zzp'ers

FNV Bondgenoten

FNV Zelfstandige Bondgenoten hecht veel waarde aan een uitkeringsregeling voor zwangere zzp'ers. Niet zelden worden jonge moeders genoodzaakt binnen enkele weken na de bevalling weer aan het werk te gaan, omdat anders de continuïteit van hun onderneming in het gevaar komt.

Met het oog op het beschermen van de gezondheid van moeder en kind, én vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, pleit FNV Zelfstandige Bondgenoten voor een gedegen nieuwe regeling.

"Vrouwelijke zzp'ers moeten dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen als mannelijke zzp'ers. Een zwangerschap mag geen beperking zijn voor het succes van een eigen onderneming. Helemaal niet in deze tijd van economische groei, waarin de overheid zegt het zelfstandig ondernemerschap te willen stimuleren. Juist nu moet de overheid vrouwelijke zzp'ers een extra zekerheid geven", aldus Marjan van Noort, directeur FNV Zelfstandige Bondgenoten.

FNV Zelfstandige Bondgenoten roept daarom op tot het tekenen van de petitie 'Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen' welke binnenkort zal worden overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De petitie is inmiddels al aangeboden.

Deel deze pagina: