Nieuws

Oproep zelfstandigenorganisaties: alleen steunmaatregelen aanvragen als je het echt nodig hebt

Het kabinet ondersteunt zelfstandigen, die door de corona-crisis hun inkomen grotendeels kwijtraken. Er is een tijdelijke noodvoorziening gemaakt, die voorziet in een aanvulling op het inkomen tot sociaal minimum.

De zelfstandigenorganisaties zijn nauw betrokken bij de uitwerking van deze regeling met signalen uit het werkveld van de zelfstandige ondernemers. Eenvoud en snelheid in aanvraag en uitkering is van het grootste belang. Zelfstandigen, die op dit moment en in de komende periode in financiële nood verkeren, moeten snel en effectief worden bijgestaan om hun onderneming straks te kunnen voortzetten.

De noodvoorziening moet financiële steun bieden aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Wie (voorlopig) zijn eigen broek kan ophouden, moet nu geen aanvraag indienen. De aanvraag kan tot 31 mei worden ingediend en juist in deze moeilijke tijd moet je het eigen belang niet vooropstellen, maar omzien naar elkaar. Dat is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die wij ook individueel moeten oppakken.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 2 april 2020